AGSLOworkshop

Kärlek och Ensamhet

Kärlek och ensamhet är fenomen som har stor inverkan på arbete och arbetsliv. Kärlek, i form av driv och passion, laddar arbete och arbetsrelationer med energi och engagemang. Ensamhet är något man kan uppleva, och behöva hantera, i flera olika roller och positioner, exempelvis som chef eller konsult. Kärlek och ensamhet genomströmmar våra möten, kontorslandskap och korridorer och bidrar på ett djupt plan till att skapa mening, identitet och tillhörighet i vår vardag, men vi pratar inte om det i de termerna. Istället känner vi igen dem i ord som motivation, arbetsglädje, gemenskap och samhörighet, eller bristen därav.

Att närma sig dessa fenomen utifrån ett systempsykodynamiskt perspektiv gör det möjligt att tänka tankar och hålla samtal som omfattar och spänner från det allra innersta (individens upplevelse) till den organisatoriska och samhälleliga kontexten. Ett systempsykodynamiskt perspektiv innebär att tänka psykoanalytiskt om relationer mellan människor, grupper och organisationer. Det ger oss möjlighet att förstå de känslor av engagemang, iver, utsatthet och ensamhet som man kan känna i sin position som t ex chef eller projektledare inte bara utifrån sig själv som individ, utan också utifrån det organisatoriska sammanhanget.

AGSLO bjuder in till en workshop kring temat Kärlek och Ensamhet i arbetet. På förmiddagen presenterar psykologerna och organisationskonsulterna Birgitte Bonnerup och Annemette Hasselager några centrala begrepp och tankar med utgångspunkt från deras bok ”Love and Loneliness at Work”. Efter lunch arbetar vi aktivt med att konkretisera dessa koncept och koppla till den egna rollen och organisatoriska vardagen.
Workshopen genomförs på svenska och danska (vid behov kompletterat med engelska).

 

För vem?

Du som leder människor eller projekt eller på andra sätt arbetar med utveckling och förändring, och som har upplevt den komplexa skiftningarna med engagemang, samarbete och meningsfullhet i arbetsrelationer.

 

Var och när

Tisdagen den 24 januari kl 9.00 – 16.00 på STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö. www.studiomalmo.com

 

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret här (klicka på länken). Anmälan är bindande men kan överlåtas.

 

Pris

Ordinarie pris är 2500 SEK ex moms för denna heldagskonferens. I priset ingår förmiddags- och eftermiddagsfika, ej lunch. Early bird pris före 1 december 2022 är 1600 SEK ex moms.

SÄRSKILT ERBJUDANDE till MiL Foundations medlemsorganisationer

Medlemmar i MiL Foundation deltar två personer till priset för en - så varför inte ta med en kollega eller hela ledningsgruppen? Ensamkommande medlemmar erhåller Early bird pris.
Se här om din organisation är medlem: https://www.milinstitute.se/ledarskapsutveckling-och-organisationsutveckling/milfoundationforum.

 

Om resurserna

Birgitte Bonnerup och Annemette Hasselager är psykologer och organisationskonsulter med lång erfarenhet av arbete inom den systempsykodynamiska traditionen. De arbetar med utgångspunkt från Köpenhamn. https://bonnerup-hasselager.dk
Det kommer finnas möjlighet att köpa boken Love and Loneliness at Work: an inspirational Guide för Consultants, Leaders and Other Professionals i samband med workshopen.

annemette hasselager birgitte bonnerup

 

Läsecirkel

AGSLO anordnar också en läsecirkel på temat Kärlek och Ensamhet - klicka på länken för att läsa mer!

 

Om arrangören

Stiftelsen AGSLO, Arbetsgruppen för Studier av Ledarskap och Organisation, intresserar sig för dynamiken i organisationer och andra sociala system. Vi anordnar workshops, seminarier och grupprelationskonferenser där en aktivt kan utforska både medveten och omedveten dynamik för fördjupad förståelse kring organisatoriska fenomen och skeenden. Workshopen genomförs med sponsring av MiL Foundation.

MiL Foundation logga