Kurs inom specialistutbildningen för psykologer

Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv 2018

AGSLO anordnar i samband med grupprelationskonferensen i november 2018 en specialistkurs för psykologer. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund.

AGSLOseminariumml 2012 red2

Att navigera i en komplex organisation: Identitetsdynamik på arbetet

AGSLO inbjuder till ett semiarium om identitetsdynamik i organisationer, tisdagen den 17 januari kl 13-16 i Stockholm. Seminarieledare är Magnus Larsson, docent och lektor vid Copenhagen Business School, Danmark. identitetsdynamik i organisationer är ett högst aktuellt och livaktigt tema inom organisationsforskning och generellt inom samhällsvetenskaplig forskning. På seminariet presenteras teman från aktuell forsking och vi får tillfälle att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan förstå denna dynamik, och vad den har för betydelse och konsekvenser.

Var går gränsen?

Ett AGSLO-seminarium om individuella, organisatoriska och
geopolitiska gränser i vår tid

Gränser ändras och förskjuts inom en mängd områden. Politik, ekonomi, teknik och sociala faktorer skapar eller löser upp gränser. Våra föreställningar om var gränsen går och varför påverkar hur vi hanterar den. De flesta av oss kan räkna upp ett antal viktiga gränser som har ändrats men där vi inte uppmärksammat förändringen förrän den är ett faktum och handlingsutrymmet plötsligt är litet eller obefintligt. Vad är det som gör att det blir så?

Vi inbjuder till ett seminarium om gränser fredagen 23 september 2016 kl. 13 - 17 i Storkyrkans lokaler på Själagårdsgatan 13, Stockholm

DSC08412 DxO 2 scaled

Workshop om ledarskap med Simon Western

AGSLO anordnar den 26/4 en workshop för chefer, ledare, coacher och konsulter på temat "New Leadership for the Networked Society" med Simon Western, coach, konsult och adjungerad professor vid University College Dublin. Workshopen ger en möjlighet att lära om och reflektera över möjligheter och utmaningar för ledarskap i nätverkssamhället.

OBS! Nu med nedsatt pris för studerande: kr 500:--

Anmälningsblankett hittar du här.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button