AGSLOseminarium

Verktyg och vetenskap

Vad är kunskap? Det vet man, tills man försöker svara på frågan. Frågan om kunskapens väsen är en gammal filosofisk fråga, som omfattar både människosyn och världsbild. I en global värld där ekonomin baseras på information, kommunikation och kunskap är frågan om kunskapssyn hetare än någonsin tidigare.

Vetenskapen har alltsedan 1600-talet varit tongivande i synen på kunskap. Men vetenskap är en del av samhället, och forskare är människor som påverkas av samhället de lever i. Sedan början av 1900-talet har det växt fram en praktiskt/normativ kunskapssyn, där kommersiella intressen är tongivande. Denna kunskapssyn kan sammanfattas med begreppet ”verktyg” och har i dag utvecklats till något av en kunskapsindustri.

Professionell kompetens finns och har alltid funnits mellan vetenskap och verktyg. Idag har polariseringen mellan vetenskap och verktyg givit upphov till en kunskapsdogmatism, som underminerat professionella kompetensens autonomi. Mer än någonsin behöver vi, som medborgare och som professionellt verksamma, ha mod att göra bruk av vårt eget förstånd.

 

Den 11 september arrangerar AGSLO ett halvdagsseminarium om professionell kompetens mellan verktyg och vetenskap med Britta Högberg.

Britta Högberg är legitimerad psykolog och fil.dr i pedagogik. Hon har forskat om professionell kompetens och praktisk intelligens och är författare till boken ”Pudelns kärna. Om kvalitet och professionell kompetens i vår tid” (Daidalos, 2016). Hon har varit stabsmedlem och konferensledare på grupprelationskonferenser i Sverige och utomlands sedan mitten av sjuttiotalet.

 

Program

9.00 – 10.30: Britta Högberg talar om dagens kluvna kunskapssyn och om professionell kompetens som en egen kunskapsform.

10.30 – 11.45: Kaffe och gruppsamtal

11.45 – 12.30: Uppsamling och fördjupning av teman gruppsamtalens tema

Pris: 500 kr exklusive moms (625 kr inklusive moms). Beloppet kan antigen sättas in med Swish i samband med anmälan, eller via faktura.

Tid: 11 september 2019 kl 9.00 - 12.30

Lokal: Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig!!


 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button