[Agslo nyhetsmail] AGSLO nyhetsmail 17 mars 2019

nyhetsmail at agslo.se nyhetsmail at agslo.se
Sun Mar 17 19:13:23 CET 2019


*AGSLO*
ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION
------------------------------------------------------------------------


  Nyhetsmail 17 mars 2019


   AGSLO bjuder in till seminarium


  Verktyg och vetenskap

För inte så länge sedan sågs kunskap som något ansågs titta inne i 
huvudet på folk. Något hände, och kunskapen frikopplades. Idag betraktas 
kunskap mer som en produkt att handla med än något som hör människan 
till. ”Verktyg” har blivit en beteckning för den förändrade 
kunskapssynen, och såväl arbetsliv som privatliv översvämmas av verktyg 
som lovar lycka och framgång. Helst ska verktygen vetenskapligt 
framtagna. Men vetenskapliga studier är ingen garanti för att kunskapen 
är tillförlitlig eller användbar. I båda fallen handlar det om färdiga 
former som läggs på vårt tänkande och handlande. Frågan vad de färdiga 
formerna gör med vårt kritiska tänkande. För i praktiken finns det bara 
kunniga människor. När de tar initiativ och följer sina intressen då 
omvandlas kunskap från något som ”är” till något som ”bör vara”. Fakta 
blir normer, och när så sker behöver man modet att använda sitt sunda 
förnuft.

Den 10 maj arrangerar AGSLO ett halvdagsseminarium om professionell 
kompetens mellan verktyg och vetenskap med Britta Högberg. *Klicka här 
för att läsa mer och anmäla dig!!* 
<https://agslo.se/aktiviteter/211-2019-seminarium-maj-aktivitet>

*
*


   AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens


  Initiativ, Intresse och Ansvar

Vad händer när du tar eller försöker ta initiativ på ditt arbete? Hur 
stort utrymme får du? Hur stort utrymme tar du när du formar ditt 
samarbete med andra? På vilket sätt drivs du av dina egna intressen i 
det du gör? Hur hanterar du ditt ansvar för dina uppgifter?

AGSLO arrangerar en grupprelationskonferens på temat *Initiativ, 
Intresse och Ansvar* den 6-9/11 2019 på Djurönäset i Stockholm - se 
bifogad flyer!! Konferensledare är Magnus Larsson, biträdande 
konferensledare Britta Högberg och konferensadministratör Ulrika 
Edwinsson. Full broschyr kommer inom kort.*Klicka här för att läsa mer 
och anmäla dig <https://www.agslo.se/konferens-2019>**! 
<https://www.agslo.se/konferens-2019> *Med vänliga hälsningar
Magnus Larsson
styrelseordförande

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20190317/8e2ee87b/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: AGSLO_flyer_2019_4.pdf
Type: application/pdf
Size: 831550 bytes
Desc: not available
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20190317/8e2ee87b/attachment-0001.pdf>


More information about the Nyhetsmail mailing list