[Agslo nyhetsmail] Nyhetsmail 5 september 2018

nyhetsmail at agslo.se nyhetsmail at agslo.se
Wed Sep 5 20:42:18 CEST 2018


*AGSLO*
ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION
------------------------------------------------------------------------


  Nyhetsmail 5 september 2018


   Förlängd anmälningstid till höstens nordiska
   grupprelationskonferens "I Gränsland av Tradition och Innovation"

Anmälningstiden till AGSLOs nordiska grupprelationskonferens den 7-10 
november 2018 är*förlängd till den 20/9.
*

På konferensen får du möjlighet att praktiskt utforska dynamik i sociala 
system och lära mer om såväl medvetna som omedvetna skeenden i grupper 
och organisationer. Konferensen går av stapeln i Halden, Norge. Har du 
tidigare erfarenheter av grupprelationskonferenser finns möjlighet att 
bygga vidare på detta genom att delta i ett speciellt delsystem, så 
kallat B-system. Läs mer om konferensen i den bifogade flyern, och på 
vår websida där du också anmäler dig.
<http://agslo.se/aktiviteter/189-nordisk-konferens-2018-aktivitet>


   Är du psykolog och vill utbilda dig till specialist?

I samband med höstens grupprelationskonferens arrangerar AGSLO en 
*specialistkurs för psykologer*. Kursen ger dig en unik möjlighet att 
som del av din specialistkompetens fördjupa dig i det 
system-psykodynamiska perspektivet på sociala system. Deltagande i 
konferensen är ett centralt element i kursen, som också inkluderar 
litteraturstudier och ger dig möjlighet att fördjupa lärandet av 
konferensen. Läs mer och anmäl dig via vår websida! 
<http://agslo.se/aktiviteter/198-2018specialistkurs-for-psykologer>


Med vänliga hälsningar
Magnus Larsson
styrelseordförande

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180905/dfd45efb/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Agslo_konferens2018_flyer.pdf
Type: application/pdf
Size: 613371 bytes
Desc: not available
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180905/dfd45efb/attachment-0001.pdf>


More information about the Nyhetsmail mailing list