[Agslo nyhetsmail] Nyhetsmail 23 januari 2018

nyhetsmail at agslo.se nyhetsmail at agslo.se
Tue Jan 23 20:58:27 CET 2018


*AGSLO*
ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION
------------------------------------------------------------------------


    Nyhetsmail 23 januari 2018workshopbild    Att leda i omvälvande samhällsförändring

*En workshop om förändrade förutsättningar, nya samband och ledarskap i 
samhällsbärande organisationer.*


      Varför en workshop?

Under de senaste åren har många kriser där viktiga samhällsfunktioner 
inte förutsett händelseutvecklingen och inte heller levt upp till löften 
som getts utspelat sig i Sverige. Grundläggande faktorer för samhällets 
stabilitet har satts i gungning och rättssäkerhet, trygghet, vård, 
omsorg och mänskliga rättigheter framstår inte längre som självklarheter.

Mot denna bakgrund har civilsamhället börjat få en mer framträdande 
roll. Frivilliga hjälporganisationer, socialt entreprenörskap och 
nätverk av aktiva medmänniskor ökar i omfattning och betydelse. Många 
exempel visar att insikt om behoven finns, liksom viljan att ta 
initiativ och lösa problemen.

Social hållbarhet blir en allt viktigare faktor i lokalsamhället och 
samarbeten mellan etablerade och nya aktörer ökar. Förbättringar ger 
resultat inom många områden. Samtidigt är omvandlingstrycket för 
aktörerna fortsatt högt.

Sammantaget påverkar allt detta organisationers uppdrag, mandat, 
ledarskap, medarbetarskap och organisation i samhället. Ledare inom 
olika organisationer kan och vill lära av varandra. AGSLO ger 
möjligheter för ett sådant erfarenhetsutbyte.


      Hur genomförs workshopen?

Workshopen genomförs genomförs i Stockholm den 16 mars 2018 klockan 
11.00-16.00 och inkluderar gemensam arbetslunch. Metodiken växlar mellan 
teori, metodexempel och tillämpning och syftar till att du som deltagare 
ska få direkt nytta av workshopen i din egen arbetssituation. 
Deltagaravgiften är 1.600 kronor och anmälan till workshopen är 
bindande. *Anmälan görs på AGSLO´s hemsida, **www.agslo.se 
<http://agslo.se>*

Deltagare är upp till 24 personer som är beslutsfattare eller ledare i 
offentliga, privata, politiska eller ideella organisationer med 
samhällsbärande inriktning eller har ansvar för dessa frågor på andra 
sätt. Vi strävar efter att få deltagare från många olika typer av 
verksamheter för att gruppsammansättningen så långt möjligt ska spegla 
samhället i stort.

Workshopen leds av Lisbet Knudsen (styrelseledamot) och Siv Boalt 
Boëthius, Mattias Blomqvist och Kerstin Frenning (stiftelseråd). 
Tillsammans har vi en bred erfarenhet från ledarskap, 
organisationsutveckling, grupprelationspsykologi, strategisk 
omvärldsanalys och förändringsledning samt bakgrund inom både offentlig 
och privat sektor.

Vi önskar dig välkommen!Magnus Larsson
ordförande

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180123/9b220a0c/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: workshopbild_b.jpg
Type: image/jpeg
Size: 55303 bytes
Desc: not available
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180123/9b220a0c/attachment-0001.jpg>


More information about the Nyhetsmail mailing list