[Agslo nyhetsmail] Nyhetsmail januari 2018

nyhetsmail at agslo.se nyhetsmail at agslo.se
Thu Jan 4 19:55:20 CET 2018


*AGSLO*
ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION
------------------------------------------------------------------------


  Nyhetsmail 4 januari 2018


   AGSLO bjuder in till en nordisk grupprelationskonferens 2018

Den 7-10 november 2018 arrangerar AGSLO en nordisk 
grupprelationskonferens. Utvecklingen av konferensen sker i dialog med 
en nordisk samarbetsgrupp. Konferensens arbetsspråk kommer att vara de 
nordiska språken (svenska, danska, norska). Konferensledare är Björn 
Josefsson, Sverige, och biträdande konferensledare Birthe Johansen, 
Danmark. Konferensen kommer att hållas i Halden, Norge. Mer information 
och möjlighet att anmäla sig kommer inom kort!


   Fåtal platser kvar på våra Listening Posts!

AGSLO bjuder in till lyssnarposter (listening posts) på 4 orter under 
januari 2018. I en lyssnarpost utforskar du tillsammans med andra i en 
liten grupp (upp till 12 personer) skeenden och trender i tiden, på 
såväl medveten som omedveten nivå. Upp till 12 deltagare delar med sig 
av sina olika erfarenheter som samhällsmedborgare och söker därefter 
efter djupare innehåll och den underliggande dynamiken i detta 
gemensamma material. På så sätt försöker man få syn på trender och 
skeenden i samtiden, såsom dessa avspeglas i de olika roller och 
erfarenheter man har.

Lyssnarposterna går av stapeln:

 * I Stockholm den 16/1
 * I Lund den 16/1
 * I Växjä den 17/1
 * I Göteborg den 18/1

***Läs mer och anmäl dig här! <http://agslo.se/aktiviteter/listening-post>*

Bifogat finns också en flyer som du kan sprida vidare.


   Workshop "Att leda i omvälvande samhällsförändring"

Under de senaste åren har många kriser där viktiga samhällsfunktioner 
inte förutsett händelseutvecklingen och inte heller levt upp till löften 
som getts utspelat sig i Sverige. Grundläggande faktorer för samhällets 
stabilitet har satts i gungning och rättssäkerhet, trygghet, vård, 
omsorg och mänskliga rättigheter framstår inte längre som självklarheter.

AGSLO bjuder den 16/3 2018 in till en workshop där du i samarbete med 
andra utforskar dessa frågor. Vi kommer också att ge inspel om de 
drivkrafter som påverkar samhällsutvecklingen och belysa hur system inom 
och mellan organisationer påverkar förutsättningarna. *Läs mer och anmäl 
dig här! 
<http://agslo.se/aktiviteter/ovriga-aktiviteter/190-workshop-var-2018>*


   Nätverket för tidigare konferensdeltagare går in på sitt andra
   verksamhetsår

Nätverkets syfte är att fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte 
kopplat till tidigare upplevelser på en eller flera 
grupprelationskonferenser. Det handlar om att både pröva och kanske byta 
tankegångar och perspektiv. Nätverket tänks arbeta processinriktat och 
gemensamt stärka och möjliggöra eget och andras lärande och 
kompetensutveckling. Tanken är att deltagarna ska kunna hjälpa varandra 
undersöka erfarenheter gjorda såväl i arbetet som i livet i övrigt.

Programmet bygger på deltagarnas egna bidrag, men kan också innehålla 
inslag av t.ex.”storytelling” som underlag för diskussioner om ledarskap 
och grupputveckling.

Vi kan nu erbjuda ytterligare 2 personer att delta i nätverket under 2018.

Erbjudandet avser 4 heldagsmöten per år. I priset ingår förutom 
förmiddags- och eftermiddagskaffe även lunch samt kostnad för lokaler 
och ev. material.

Pris:: 10 000:- / år + moms 25% = 12 500:-

Planerade möten: 9 februari 2018; 20 april 2018; samt 2 möten under 
hösten 2018.  Datum för dessa möten fastställs vid mötet 9 februari.

Plats: Centralt i Stockholm

Anmälan: med e-post till bengt.guva at agslo.se <mailto:bengt.guva at agslo.se>

Alla deltagare skall ha erfarenhet av att ha deltagit i någon 
grupprelationskonferens.

Deltagare antas i anmälningsordning.Med vänliga hälsningar
Magnus Larsson
ordförande

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180104/18b332e6/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: LP_2018_flyer.pdf
Type: application/pdf
Size: 98325 bytes
Desc: not available
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180104/18b332e6/attachment-0001.pdf>


More information about the Nyhetsmail mailing list