[Agslo nyhetsmail] Nyhetsmail augusti 2017

nyhetsmail at agslo.se nyhetsmail at agslo.se
Thu Aug 24 11:29:12 CEST 2017


*AGSLO*
ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION
------------------------------------------------------------------------


  Nyhetsmail 24 augusti 2017


   Interaktiv workshop om dynamik inom och mellan grupper

AGSLO arrangerar den 6/10 en workshop i Stockholm, med titeln "Samverkan 
och representation inom och mellan grupper".

Grupper i dagens arbetsliv - ledningsgrupper, projekgrupper, 
arbetsgrupper osv - existerar normalt i en föränderlig och dynamisk 
omgivning - de påverkas av ändrade förutsättningar, ändrade uppdrag och 
uppgifter, och sammansättningen ändras ganska ofta. Hur spelar allt 
detta roll för vad som sker i en grupp? Hur kan man orientera sig och 
konstruktivt finna väg i dessa dynamiska skeenden?

Arbetar du med en ledningsgrupp, i en (eller flera) projektgrupp(er), 
eller i en arbetsgrupp? Då kanske du är nyfiken på att lära mer om och 
förstå den dynamik som utvecklas inom och mellan grupper, och att förstå 
mer av hur samspelet mellan grupper påverkar vad som händer inuti dem.

På AGSLOs workshop arbetar du under en halv dag tillsammans med övriga 
deltagare och gör erfarenheter om samverkan inom och mellan grupper. 
Huvudfokus under workshopen är att utforska hur gruppers föreställningar 
om egen och andras identitet formas och förändras, och hur dessa på 
olika sätt inverkar på kommunikation och samverkan. Andra teman handlar 
om hur grupper låter sig representeras utåt, dess gränser och hantering 
av informationm, etc. Teman som dessa är kanske särskilt matnyttiga för 
dig som arbetar som representant i politiken, som förtroendevald, 
intern/externkonsult eller i ledarroll.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!! 
<http://agslo.se/aktiviteter/178-workshop-samverkan-och-representation-februari-2017>

*Nu med ett speciellt studentpris!!*

Om du är studerande på universitet eller högskola, kan du delta i 
workshopen för endast 200 kr (inklusive moms)!! Markera på 
anmälningsblanketten att du är studerande och ange ditt 
universitet/högskola och utbildning i kommentarfältet.


   Listening Posts (lyssnarposter) i januari 208

AGSLO kommer att arrangera så kallade lyssnarposter (listening posts) på 
ett antal orter under januari 2018. I en lyssnarpost utforskar du 
tillsammans med andra i en liten grupp (upp till 12 personer) skeenden 
och trender i tiden, på såväl medveten som omedveten nivå. Läs mer om 
lyssnarposter här, <http://agslo.se/aktiviteter/listening-post> och håll 
utkik erfter datum och platser på vår hemsida!!


   Skandinavisk grupprelationskonferens under senare delen av 2018

AGSLO arrangerar en skandinavisk grupprelationskonferens under november 
2018. Konferensledare är Björn Josefsson. Närmare besked om datum och 
vidare detaljer kommer inom kort!


Med vänliga hälsningar
Magnus Larsson
ordförande

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20170824/85140263/attachment.html>


More information about the Nyhetsmail mailing list