[Agslo nyhetsmail] Nyhetsmail 19 oktober 2016

nyhetsmail at agslo.se nyhetsmail at agslo.se
Wed Oct 19 22:45:24 CEST 2016


*AGSLO*
ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION
------------------------------------------------------------------------


  Nyhetsmail 19 oktober 2016


   AGSLO inbjuder till konferens Identitet, Tillhörighet och
   Engagemang i maj 2017

AGSLO arrangerar i maj 2017 en grupprelationskonferens på temat 
Identitet, Tillhörighet och Engagemang, på Ljungbergsgården utanför 
Stockholm. Konferensen ger dig som deltagare möjlighet att utforska och 
lära om hur dynamik i sociala system skapas och utvecklas, och speciellt 
om hur fenomen som identitet, tillhörighet och engagemang formar och 
formas av de samarbetsrelationer som skapas. Grupprelationskonferensen 
bygger på erfarenhetsbaserat lärande, där vi tillsammans arbetar med att 
försöka utforska dynamiken i konferensen som ett socialt system, medan 
den utvecklas.

Konferensledningen utgörs av konferensledare Magnus Larsson, biträdande 
konferensledare Petra Bovide, och administratör Malin Nygren. Läs mer om 
konferensen i den bifogade flyern, och på vår websida 
<http://www.agslo.se>. Där kan du också läsa mer om vad en 
grupprelationskonferens är, och om vad man kan få ut av att delta i en 
sådan.


   Listening Posts

AGSLO planerar att under januari arrangera Listening Posts på några 
olika platser i landet. Listening Post är en form där vi i en mindre 
grupp utforskar teman och strömningar i samhället, på medveten och 
omedveten nivå. Läs mer om vad Listening Post är och hur det går till 
<http://www.agslo.se/aktiviteter/17-listeningpost>. Titta gärna också på 
våra rapporter från tidigare år.


*Seminarium den 17/1 2017*


   Att navigera i en komplex organisation: Identitetsdynamik på arbetet

AGSLO inbjuder till ett seminarium den 17 januari 2017, kl 13-16, om 
identitetsdynamik i organisationer, vilket är ett högst aktuellt och 
livaktigt tema inom organisationsforskning och generellt inom 
samhällsvetenskaplig forskning. Seminarieledare är Magnus Larsson, 
docent, lektor vid Copenhagen Business School. På seminariet presenteras 
teman från aktuell organisatorisk forsking, och vi för en dialog om 
centrala teman inom fältet.

Läs mer och anmäl dig på www.agslo.se <http://www.agslo.se/>


*Workshop 23/2 2017*


   Samverkan och representation, inom - och mellan grupper

AGSLO arrangerar den 23/2 kl 13-18 en interaktiv workshop, där vi sätter 
fokus på hur sociala system skapas och interagerar med varandra, och hur 
systemet upprätthålls och utvecklas.

Uppgiften för denna workshop är att ge deltagarna möjlighet att utforska 
processer inom - och framförallt mellan grupper. Vi rör oss hela tiden 
mellan olika konstellationer och oavsett vi vill eller inte, blir vi 
betraktade som och ser andra som representanter/ identitetsbärare för 
tillhörighet av olika sociala system.

Hur påverkas du av, eller påverkar andra, hur inverkar bilder av 
varandra när vi möts, förhandlar och kommunicerar med andra? Ett längre 
erfarenhetsbaserat arbetspass följs av reflektion och teoritillskott.

Workshopen är ett bra tillfälle för dig som övervägt att delta på en 
grupprelationskonferens.Här kan du få pröva på något av metodiken och 
bekanta dig med referensramen.

Läs mer och anmäl dig på www.agslo.se <http://www.agslo.se/>


<http://www.agslo.se/>


   AGSLOs nätverk för tidigare konferensdeltagare startar med
   ”prova-på” dag 21 oktober

Vi har fått in ca 15 förfrågningar om deltagande i nätverket. 9 av dessa 
har beslutat sig för att delta. Några deltagare vill ansluta from. 
våren- 17. Därför vill vi starta med att tillsammans med de som beslutat 
sig för att delta, diskutera våra idéer om hur nätverket kan arbeta och 
höra om era förväntningar och förslag på program och aktiviteter.

Ni som ännu inte tagit ställning till att vara med i nätverket erbjuds 
att delta i denna första träff utan att binda er för ett fortsatt 
deltagande.

*OBS! Detta erbjudande gäller naturligtvis alla som är intresserade och 
har tidigare konferenserfarenhet.*

Vi kommer att fakturera ett lägre pris för den första träffen, eftersom 
vi ser den som ett ”prova- på möte”.

Priset är 800 sek + moms = 1000 sek, inklusive jaffe och lunch

Anmälan till bengt.guva at agslo.se <mailto:bengt.guva at agslo.se>


Med vänliga hälsningar
Magnus Larsson
ordförande

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20161019/bc72376b/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: agslo_konferens2017_flyer.pdf
Type: application/pdf
Size: 81401 bytes
Desc: not available
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20161019/bc72376b/attachment-0001.pdf>


More information about the Nyhetsmail mailing list