[Agslo nyhetsmail] AGSLO nyhetsmail 13 november 2016

nyhetsmail at agslo.se nyhetsmail at agslo.se
Sun Nov 13 09:22:55 CET 2016


*AGSLO*
ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION
------------------------------------------------------------------------


  Nyhetsmail 13 november 2016


   Seminarium: Att navigera i en komplex organisation:
   Identitetsdynamik på arbetet

Välkommen på seminarium den 17 januari 2017, kring identitetsdynamik i 
våra organisationer med Magnus Larsson, docent och lektor på Copenhagen 
Business School. På seminariet presenteras några inflytelserika 
teoribildningar kring bland annat ledar- och följaridenitet och 
identitet som kontroll och styrning, och vi diskuterar hur 
identittesbegreppet kan hjälpa till att synliggöra och förstå dynamik i 
organisationer och sociala system. Pris för seminariet är 800 kr plus moms.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig! 
<http://agslo.se/aktiviteter/177-seminarium-att-navigera-i-en-komplex-organisation-identitetsdynamik-pa-arbetet>


   Workshop: Samverkan och representation, inom och mellan grupper

AGSLO arrangerar den 23/2 kl 13-18 en interaktiv workshop med Björn 
Josefsson och Liv Hök, där vi sätter fokus på hur sociala system skapas 
och interagerar med varandra, och hur systemet upprätthålls och 
utvecklas. Pris för workshopen är 1500 kr plus moms. Klicka här för att 
läsa mer! <http://agslo.se/> Mer information kommer inom kort.


   Konferens: Identitet, Tillhörighet och Engagemang, maj 2017

Vem är jag när jag arbetar? Är jag den jag vill vara eller får jag en 
annan identitet? Var hör jag till och var vill jag höra till? Känner jag 
mig engagerad och energisk, eller upplever jag att mitt sammanhang 
begränsar och dränerar mig? Deltar jag i flera olika sammanhang, där 
själva skiftet är givande, eller kanske slitsamt? Hur finner jag 
tillhörigheter där jag kan känna mig närvarande och engagerad, och som 
samtidigt ger möjligheter till växt, utveckling och stimulans?

AGSLOs arbetskonferens den 17-20 maj 2017 ger dig en unik möjlighet att 
i samarbete med andra genom ett erfarenhetsbaserat lärande utforska 
frågor kring Identitet, Tillhörighet och Engagemang. Bifogat finner du 
en preliminär konferensbroschyr med mer information. Läs också mer och 
anmäl dig på vår websida! <http://agslo.se/aktiviteter/konferens-2017>


   Listening Posts

AGSLO arrangerar Listening Posts i januari på flera platser. Listening 
Post är en form där du tillsammans med andra utforskar trender och 
tendenser i nutiden, och arbetar med att tolka dessa på en dynamisk 
nivå.Läs mer om denna arbetsform på vår hemsida! 
<http://agslo.se/aktiviteter/17-listeningpost> Mer information om tid 
och plats kommer också inom kort, samt möjlighet att anmäla dig.


   Du som varit med förr……

AGSLO startar ett nätverk för personer som deltagit i en 
grupprelationskonferens i AGSLOs eller någon annan organisations regi.

Nätverkets syfte är att fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte 
kopplat till tidigare upplevelser på en eller flera 
grupprelations-konferenser. Det handlar om att pröva och kanske byta 
tankegångar och perspektiv. Programmet kommer att bygga på deltagarnas 
egna bidrag, men kan också innehålla inslag av t.ex.”storytelling” som 
underlag för diskussioner om ledarskap och grupputveckling. När 
nätverket väl är utbyggt tänker vi oss att det består av 15-25 personer.

Erbjudandet avser 4 heldagsmöten per år. I priset ingår förutom 
förmiddags- och eftermiddagskaffe även lunch samt kostnad för lokaler 
och ev. material.

Pris: 8 000:- / år + moms 25% = 10 000:-
Planerade möten 2017: 17 /2, 28 /4, 15/9, 17/11
Plats: Centralt i Stockholm
Anmälan: med e-post till bengt.guva at agslo.se <mailto:bengt.guva at agslo.se>
Deltagare antas i anmälningsordning.
Frågor: Vi svarar gärna på frågor om nätverket både på mail och telefon.
Bengt Guvå: bengt.guva at agslo.se <mailto:bengt.guva at agslo.se> mobil: 
0703653851
Liv Hök: livhok at gmail.com <mailto:livhok at gmail.com> mobil: 708143677


Med vänliga hälsningar
Magnus Larsson
ordförande

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20161113/fc206ca0/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: AGSLO_Broschyr_konf2017.pdf
Type: application/pdf
Size: 1449134 bytes
Desc: not available
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20161113/fc206ca0/attachment-0001.pdf>


More information about the Nyhetsmail mailing list