[Agslo nyhetsmail] Nyhetsmail 8 december 2016

nyhetsmail at agslo.se nyhetsmail at agslo.se
Thu Dec 8 09:15:01 CET 2016


*AGSLO*
ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION
------------------------------------------------------------------------


  Nyhetsmail 8 december 2016


Våren 2017 är full med AGSLO-aktiviteter - vi arrangerar Listening 
Posts, seminarium, workshop och så en konferens i maj. Vi håller också 
på att bygga upp ett nätverk av tidigare deltagare i konferenser - läs 
mer på vår websida <http://agslo.se/>. De närmaste aktiviteterna är:


   Lyssnarposter - Listening Posts

AGSLO arrangerar under januari så kallade Listening Posts i Lund, 
Stockholm och Göteborg. Listening Post är en form där du tillsammans med 
andra utforskar trender och tendenser i nutiden, och arbetar med att 
tolka dessa på en dynamisk nivå. Läs mer om denna arbetsform på vår 
hemsida <http://agslo.se/aktiviteter/listening-post>!

I Lund håller vi vår Listening Post den 18 januari kl 18.30, i lokalen 
Eden 129, Lunds universitet, Paradisgatan 15. Samtalsledare är Bengt 
Brattgård och Magnus Larsson. Tidpunkter och platser för Stockholm och 
Göteborg meddelas inom kort - titta in på vår websida för senaste 
informationen och för att anmäla dig. 
<http://agslo.se/aktiviteter/listening-post/182-listening-posts-jan-2017>


   Seminarium "Att navigera i en komplex organisation:
   Identitetsdynamik på arbetet"

Välkommen på seminarium den 17 januari 2017, kring identitetsdynamik i 
våra organisationer med Magnus Larsson, docent och lektor på Copenhagen 
Business School. På seminariet presenteras några inflytelserika 
teoribildningar kring bland annat ledar- och följaridenitet och 
identitet som kontroll och styrning, och vi diskuterar hur 
identittesbegreppet kan hjälpa till att synliggöra och förstå dynamik i 
organisationer och sociala system. Pris för seminariet är 800 kr plus moms.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig! 
<http://agslo.se/aktiviteter/177-seminarium-att-navigera-i-en-komplex-organisation-identitetsdynamik-pa-arbetet>


   Workshop "Samverkan och representation, inom och mellan grupper"

AGSLO arrangerar den 23/2 kl 13-18 en interaktiv workshop, där vi sätter 
fokus på hur sociala system skapas och interagerar med varandra, och hur 
systemet upprätthålls och utvecklas. Pris för workshopen är 1500 kr plus 
moms. Klicka här för att läsa mer! 
<http://agslo.se/aktiviteter/178-workshop-samverkan-och-representation-februari-2017>


   Konferens "Identitet, Tillhörighet och Engagemang" maj 2017

Vem är jag när jag arbetar? Är jag den jag vill vara eller får jag en 
annan identitet? Var hör jag till och var vill jag höra till? Känner jag 
mig engagerad och energisk, eller upplever jag att mitt sammanhang 
begränsar och dränerar mig? Deltar jag i flera olika sammanhang, där 
själva skiftet är givande, eller kanske slitsamt? Hur finner jag 
tillhörigheter där jag kan känna mig närvarande och engagerad, och som 
samtidigt ger möjligheter till växt, utveckling och stimulans?

AGSLOs arbetskonferens den 17-20 maj 2017 ger dig en unik möjlighet att 
i samarbete med andra genom ett erfarenhetsbaserat lärande utforska 
frågor kring Identitet, Tillhörighet och Engagemang. Bifogat finner du 
en preliminär konferensbroschyr med mer information. Läs också mer och 
anmäl dig på vår websida! <http://agslo.se/aktiviteter/konferens-2017>


   Unga nätverket

Nästa möte med gruppen ”UNGA NÄTET” är planerat till 24 januari 2017 kl 
18.15. Har du frågor kontakta Bengt Guvå på mail bengt.guva at telia.com 
<mailto:bengt.guva at telia.com>.


Med vänliga hälsningar
Magnus Larsson
ordförande

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20161208/7a722f6d/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: AGSLO_Broschyr_konf2017.pdf
Type: application/pdf
Size: 1449134 bytes
Desc: not available
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20161208/7a722f6d/attachment-0001.pdf>


More information about the Nyhetsmail mailing list