Nätverk för nordiska grupprelationskonferenser

Under 2017 bildades ett nätverk för organiserande av nordiska grupprelationskonferenser.Nätverket har antagit följande avsiktsförklaring:

 

Netværk for Nordiske Grupperelationskonferencer

Undertegnede faglige interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner og privatpersoner ønsker at samarbejde under paraplyen Netværk for Nordiske Grupperelationskonferencer.

Med udgangspunkt i det nordiske fællesskab, som i krig og fred har været rammen for århundredes liv og kultur, vil vi arbejde for at skabe et fælles læringsrum for ledelse og organisationsforståelse med grupperelations-konferencen som en oplevelsesbaseret mulighed for at erhverve viden om, hvad der foregår i og imellem individer, grupper og organisationer.

 

Netværkets hovedopgave

Hovedopgaven for netværket er at understøtte udviklingen af Nordiske Grupperelationskonferencer, som søges afholdt hvert andet år af deltagende organisationer.

  • Er mødested for borgere fra de nordiske lande og fokuserer på et tema, der har tydelig nordisk relevans
  • Sigter mod at kunne rekruttere deltagere fra alle de nordiske lande
  • Har så vidt muligt en jævn fordeling af stabspersoner fra de nordiske lande.
  • Udformes med netværksgruppen som sparringspartner, når det gælder tema og grunddesign.

Det betyder, at blandt andet følgende aktiviteter vil finde sted i netværket:

  • Støtte til de lokalt forankrede organisationer i forbindelse med afholdelse af konference
  • Erfaringsopsamling, bl.a. ved interviews med den organisation, der har afholdt konferencen
  • Udvikling af konferencekonceptet, herunder roller samt relevante temaer til konferencer
  • Afsøgning af muligheder for ansøgning om midler (fx Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd, lokale fonde)
  • Overblik over netværk og ressourcepersoner, der kan bidrage til den kontinuerte afholdelse
  • Inspiration til at øge opmærksomheden omkring det nordiske grupperelationskonferencearbejde, herunder at være ”ambassadører” for grupperelationskonferencer ved fx at skrive artikler og på anden vis promovere arbejdet, lave et website, opdyrke nye markeder

 

Baggrund for netværkets dannelse

Vi står på skuldrene af de første erfaringer med skandinaviske grupperelationskonferencer, nemlig ”NOVs skandinaviske arbejdskonferencer udi i Tavistocktraditionen.

Vi ønsker at fortsætte dette arbejde i en nordisk ramme.

Der er mangeårige traditioner for samarbejde og sameksistens i Norden. Vi har et særligt fællesskab, både historisk, socialt og mentalt, som vi gerne vil bygge videre på for at kunne udvikle indsigt i og læring om, hvordan det særligt nordiske gør sig gældende ift. ledelse, magt og autoritet.

Dette sker med et ønske om at støtte fredelig, produktiv og udviklende sameksistens i både lille og stor skala. Lokalt og globalt. I mange år har fællesskabsblikket været rettet mod Europa og USA. Nu er tiden til at samle fokus mere mod det nordiske fællesskab.

Vi håber også at kunne bruge det særegne i nordisk natur og miljø – vind, vejr, lys, vand og land – til at skabe et velegnet og stimulerende læringsrum.

Grupperelationskonferencer er en oplevelsesbaseret mulighed for at erhverve viden om, hvad der foregår i og imellem individer, grupper og organisationer, og vi kan håbe på at blive lidt klogere på ledelse og organisationsforståelse i såvel en nordisk som en international kontekst.

Temaerne for konferencerne kan således både have et nordisk og et internationalt fokus.

 

Rammer for netværket

Netværket er løst koblet. Der er ingen finansielle forpligtelser forbundet med deltagelse. Afholdelse af udgifter i forbindelse med deltagelse i netværksmøder afholdes af den enkelte institution, organisation eller person. Hvis der tildeles eksterne midler til netværket, skal det besluttes i fællesskab., hvorledes disse anvendes.

 

Roller i netværket

Netværket konstituerer sig efter behov.

Medlemmer/stiftere af netværket, København, d. 20 november 2017:

Fra Sverige AGSLO
Fra Norge Rune Rønning/NHH
Fra Færøerne NOV
Fra Danmark IGA - Århus
  NAPSO
  Ulla Charlotte Beck