AGSLOs styrelse

AGSLOs styrelse består av minst 5 ledamöter. Styrelsens uppgift är att ansvara för och driva verksamheten, med det övergripande syftet att anordna grupprelationskonferenser. Styrelsen består för närvarande av (notera de extra mellanslagen i mailadresserna som behöver tas bort för att mail ska fungera):

Johanna Steen
ordförande, sekreterare
leg. psykolog
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kristianstad
mail: ordf  @  agslo.se

 

Ulrika Edwinson
Kassör
Förbundsdirektör Sveriges Psykologförbund, Stockholm
mail: kassor @ agslo.se

 

Magnus Larsson
Webmaster
leg.psykolog, docent, lektor Copenhagen Business School, Danmark

 

Mattias Blomqvist 
Leg sjuksköterska, certifierad coach
Verksamhetschef Boendestöd och hemtjänst, Västerås 
mattias.blomqvist10 @ gmail.com

 

Rebecka Engelbert
leg. psykolog, verksamhetschef, Medisera Health AB, Linköping

 

Mattias Magnell
Fil. kand. i personal- och arbetslivsfrågor, Senior konsult, Tyresö