AGSLOs styrelse

AGSLOs styrelse består av minst 5 ledamöter. Styrelsens uppgift är att ansvara för och driva verksamheten, med det övergripande syftet att anordna grupprelationskonferenser. Styrelsen består för närvarande av (notera de extra mellanslagen i mailadresserna som behöver tas bort för att mail ska fungera):

Magnus Larsson, Malmö
Ordförande
leg.psykolog, docent, lektor Copenhagen Business School, Danmark
mail: ordf  @  agslo.se

Johanna Steen
sekreterare
Psykologexamen, organisationskonsult
MiL Institute, Malmö
mail:  sekr @ agslo.se

 

Ulrika Edwinson
Kassör
Förbundsdirektör Sveriges Psykologförbund, Stockholm
mail: kassor @ agslo.se

 

Jarl Råstrand, Stocholm
Civ.ek., fil.mag, Organisationskonsult,
partner Sikta Group
jarl.rastrand @ sikta.se 

 

Petra Bovide
Leg logoped, verksamhetschef Barn- och ungdomshabiliteringen Region Skåne
petra.bovide @ gmail.com