AGSLOs styrelse

AGSLOs styrelse består av minst 5 ledamöter. Styrelsens uppgift är att ansvara för och driva verksamheten, med det övergripande syftet att anordna grupprelationskonferenser. Styrelsen består för närvarande av (notera de extra mellanslagen i mailadresserna som behöver tas bort för att mail ska fungera):

Johanna Steen
Ordförande
leg. psykolog
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kristianstad
mail: ordf  @  agslo.se

 

Ulrika Edwinson
Kassör
Förbundsdirektör Sveriges Psykologförbund, Stockholm
mail: kassor @ agslo.se

 

Magnus Larsson
Webmaster
leg.psykolog, docent, lektor Lund University School of Economics and Management, Lund

 

Mattias Blomqvist 
Styrelseledamot
Leg sjuksköterska, certifierad coach
Verksamhetschef Attendo Sverige AB

 

Rebecka Engelbert
Styrelseledamot
leg. psykolog, verksamhetschef, Medisera Health AB, Linköping

 

Mattias Magnell
Styrelseledamot
Chef ledarutveckling Skanska Sverige AB