Stiftelseråd

AGSLO har högst 50 stiftelseråd. Dessa är för närvarande följande:

 

Ingela Adamsson, beteendevetare, MSc, organisationskonsult, Göteborg

David Benelbaz, leg psykolog, psykoanalytiker (IPA), organisationskonsult, Göteborg

Martin Björklind, leg psykolog, leg psykoterapeut. Professionsstrateg Sveriges Psykologförbund.

Siv Boalt Boëthius, professor, psykoanalytiker, organisationskonsult, Stockholm

Marika Brandt Brune, leg psykolog, gruppanalytiker, organisationskonsult, Stockholm

Bengt Brattgård, leg. psykolog, verkställande direktör, Malmö

Žana Dončić, auktoriserad socionom, organisationskonsult, Malmö

Mariola Gummesson, organisationskonsult, Saltsjö-Boo

Lars Gustavsson, leg.psykolog, Strömstad

Magnus Gustavsson, Beteendevetare, universitetsadjunkt, Stockholm

Jonas Hall,civ ing, leg psykolog, elevhälsan i Kristianstads k:n

Martin Hallberg, fil.kand, pol.mag, hållbarhetskonsult, Stockholm

Mats Hamreby, MSc, psykoanalytiker, Stockholm

Ulla Heilä, organisationskonsult, företagare, Vasa, Finland

Britta Högberg, fil dr; skribent, Stockholm

Liv Hök, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisations och rollanalytiker, Stockholm

Zacharias Jerneck, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult, Lund

Per Krogager, VP HR & CC, Fårvang, Danmark

Håkan Larsson, fil.dr, Universitetslektor, leg. psykoterapeut (gruppanalytiker), organisationskonsult, Umeå

Michael Mandahl, 

Peter Myhrström, Program Director, IFL vid Handelshögskolan, Stockholm

Malin Novå, leg psykolog, Malmö

Hadi Rahimi Danesh, leg. psykoterapeut, lärare och handledare, Uppsala

Anne Catrine Sakseide, spesialist i Arbeids og Organisasjonspsykologi, Drammen & Oslo, Norge

Hermund Seland, psykolog, Os i Hordaland ,Norge

Bengt Sundgren, performance audit manager, AFROSAI-E, Pretoria, Sydafrika

Marie Swelén, leg psykolog, organisationskonsult, Euro Accident, Växjö

Kristina Taremark, leg. psykolog, med. magister Arbete och hälsa, Personaldiektör Varbergs kommun

Irene Wanstadius, leg psykolog, Kristianstad

Imants Vilemsons, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Socialförvaltningen Stockholm samt privat praktik, Stockholm.

Helena Örn, socionom, leg psykoterapeut, Stockholm