Stiftelseråd

AGSLO har högst 50 stiftelseråd. Dessa är för närvarande följande:

 

Ingela Adamsson, beteendevetare, MSc, organisationskonsult, Göteborg

Johan Bertlett, fil.dr psykologi, universitetslektor, organisationskonsult, Helsingborg

David Benelbaz, leg psykolog, psykoanalytiker (IPA), organisationskonsult, Göteborg

Martin Björklind, leg psykolog, leg psykoterapeut. Professionsstrateg Sveriges Psykologförbund.

Siv Boalt Boëthius, professor, psykoanalytiker, organisationskonsult, Stockholm

Marika Brandt Brune, leg psykolog, gruppanalytiker, organisationskonsult, Stockholm

Bengt Brattgård, leg. psykolog, verkställande direktör, Malmö

Renate Grønvold Bugge, Spesialist i klinisk psykologi og arbeids-og organisasjonspsykologi, Krise/Organisasjon/Ledelse AS, Kristiansand, Norge

Tuula Dahl, leg.psykolog, lärare, handledare, Stockholm

Mariola Gummesson, organisationskonsult, Saltsjö-Boo

Lars Gustavsson, leg.psykolog, Strömstad

Magnus Gustavsson, Beteendevetare, universitetsadjunkt, Stockholm

Bengt Guvå, fil.kand, pol.mag, organisationskonsult, Södertälje

Jonas Hall,civ ing, leg psykolog, elevhälsan i Kristianstads k:n

Martin Hallberg, fil.kand, pol.mag, hållbarhetskonsult, Stockholm

Mats Hamreby, MSc, psykoanalytiker, Stockholm

Ulla Heilä, organisationskonsult, företagare, Vasa, Finland

Urban Hidman, fil.lic., leg.psykolog, Stockholm

Britta Högberg, fil dr; skribent, Stockholm

Liv Hök, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisations och rollanalytiker, Stockholm

Stefan Jern, docent, leg psykolog, Ängelholm

Zacharias Jerneck, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult, Lund

Per Krogager, VP HR & CC, Fårvang, Danmark

Håkan Larsson, fil.dr, Universitetslektor, leg. psykoterapeut (gruppanalytiker), organisationskonsult, Umeå

Mattias Magnell, Fil. kand. i personal- och arbetslivsfrågor, Senior konsult, Tyresö

Michael Mandahl, 

Peter Myhrström, Program Director, IFL vid Handelshögskolan, Stockholm

Malin Novå, leg psykolog, Malmö

Hadi Rahimi Danesh, leg. psykoterapeut, lärare och handledare, Uppsala

Anne Catrine Sakseide, spesialist i Arbeids og Organisasjonspsykologi, Drammen & Oslo, Norge

Anja Salmi, specialistläkare I psykiatri, CEO, Psykiatriska Öpenvårdsklinik Egofunktio AB, Tammerfors, Finland

Hermund Seland, psykolog, Os i Hordaland ,Norge

Bengt Sundgren, performance audit manager, AFROSAI-E, Pretoria, Sydafrika

Lars Svedberg, fil.dr. leg. psykolog, Stockholm

Marie Swelén, leg psykolog, organisationskonsult, Euro Accident, Växjö

Imre Szecsödy, med.dr, docent, psykoanalytiker, Stockholm

Kristina Taremark, leg. psykolog, med. magister Arbete och hälsa, Personaldiektör Varbergs kommun

Irene Wanstadius, leg psykolog, Kristianstad

Imants Vilemsons, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Socialförvaltningen Stockholm samt privat praktik, Stockholm.

Helena Örn, socionom, leg psykoterapeut, Stockholm