Listening Posts januari 2016

AGSLO planerar att arrangera Listening Posts i januari i Göteborg (den 25/1), Lund (den 13/1). Läs här om vad LIstening Posts är för något, och om våra tidigare arrangemang. Uppdateringar kommer löpande!

Läs mer om våra LIstening Posts här!