Workshop "Learning från success"

Den svenska organisationen Kaleidoskop, som också arbetar inom grupprelationstraditionen, inbjuder till en workshop i oktober med titeln "Learning from success". Se folder nedan för mer information.

pdf Sem stockholm okt klar (2.19 MB)