AGSLO läsecirkel

Kärlek och Ensamhet

Kärlek och ensamhet är fenomen som har stor inverkan på arbete och arbetsliv. Kärlek, i form av driv och passion, laddar arbete och arbetsrelationer med energi och engagemang. Ensamhet är något man kan uppleva, och behöva hantera, i flera olika roller och positioner, exempelvis som chef, konsult eller enskild medarbetare. Kärlek och ensamhet genomströmmar arbetsgrupper, organisationer och bidrar på ett djupt plan till att skapa mening, identitet och tillhörighet i vår vardag, men vi pratar inte om det i de termerna. I stället känner vi igen dem i ord som motivation, arbetsglädje, gemenskap och samhörighet, eller bristen därav.

AGSLO i samarbete med ABF Malmö bjuder in till en läsecirkel kring boken Love and Loneliness at Work av Birgitte Bonnerup och Annemette Hasselager. Boken erbjuder en praktiknära introduktion till att förstå sambanden mellan känslor, individuella erfarenheter från arbetslivet och organisationer med fokus på kärlek och ensamhet. Birgitte Bonnerup och Annemette Hasselager är psykologer och organisationskonsulter med lång erfarenhet av arbete inom den systempsykodynamiska traditionen.

För vem?

För dig som är nyfiken på att utforska känslornas roll och de rationella och irrationella processerna som utspelar sig på våra arbetsplatser genom en systempsykodynamisk lins d.v.s. hur psykodynamiska processer utspelar sig i, samspelar och påverkar individ, grupp och organisation.

 

Var och när

ABF Malmö, Spånehusvägen 47

Onsdagar 8/2, 1/3, 22/3, 12/4 och 3/5 kl. 19-21.

 

Upplägg och innehåll

Det vi gör på träffarna är vi delar med oss av våra reflektioner och associationer samt vad läsningen ger oss som individer. Žana Dončić och Magnus Larsson är samtalsledare, men inte experter på texterna - vi hjälps åt att tolka och förstå det vi läser. Boken är på engelska. Vårt samtal försiggår på svenska. Till respektive träff läses följande avsnitt:

8 februari – Love and loneliness at Food for Fridays t.o.m. The pair that others see

1 mars – Love of the task t.o.m. Closing remarks

22 mars – Loneliness t.o.m. The fear of super-ego

12 april – Discrepancy between inner self and outer self t.o.m. Closing remarks

3 maj – Theory + The Capacity to be Alone av Donald W. Winnicott, tillhandahålls av cirkeln

 

Samtalsledare

Žana Dončić är auktoriserad socionom och organisationskonsult, utbildad vid Institut for Gruppeanalyse, Köpenhamn. Magnus Larsson är leg. psykolog, docent i psykologi och lektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Båda är knutna till AGSLO.

 

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret här (klicka på länken).. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

 

Pris

Priset är 250 kr (inklusive moms). Betalning sker vid anmälan (och före första träff) med Swish nummer 123 148 56 06.

Boken ordnar du själv, exempelvis på Bokus. Engelsk version, utgivningsår 2019. Kaffe/te och kaka kommer att finnas på plats.

 

Workshop

AGSLO arrangerar också en workshop på temat Kärlek och Ensamhet - klicka på länken för att läsa mer!

 

Om arrangören

Stiftelsen AGSLO, Arbetsgruppen för Studier av Ledarskap och Organisation, intresserar sig för dynamiken i organisationer och andra sociala system. Vi anordnar workshops, seminarier och grupprelationskonferenser där en aktivt kan utforska både medveten och omedveten dynamik för fördjupad förståelse kring organisatoriska fenomen och skeenden. Läsecirkeln genomförs i samarbete med ABF Malmö.