Ansökan om stipendium/reducerad avgift

 för deltagande i AGSLO:s grupprelationskonferens

Initiativ, Intresse och Ansvar

den 6-9 november 2019 i Stockholm

Reducerad avgift kan sökas av den som anmält sig till konferensen och som har svårigheter att finansiera avgiften.

Ansökan om reducerad avgift ska skickas samtidigt med ansökan till konferensen, och vara AGSLO tillhanda senast den 24/10 2018

Personuppgifter
Reducerad avgift
Powered by BreezingForms