Anmälan till AGSLOs grupprelationskonferens Initiativ, Intresse och Ansvar, 6-9 november 2019

Anmälan ska vara konferensadministratören tillhanda senast den 1/10 2019.

Platsantalet är begränsat. Anmälningar behandlas i den ordning de inkommer.

Konferensavgiften är 22 000 SEK plus moms (27 500 SEK inklusive moms). Faktura sänds ut så snart anmälan är mottagen.

Personuppgifter
Arbete och betalning


Information om och erfarenhet av konferenser
Kost och övrigt

captcha
Powered by BreezingForms