Vad är en Listening Post?

Ett unikt koncept för dig som är intresserad av samhällsfrågor!

Listening Post är en spännande och unik samtalsform där du tillsammans med andra undersöker vad som händer i samhället just nu. Listening Posts genomförs samtidigt på en stor mängd platser världen runt, och material från dessa sammanställs under våren till en gemensam rapport. Syftet är försöka får en uppfattning om vad som rör sig i tiden och världen just nu.

I en Listening Post använder du dig av dina egna erfarenheter, tankar, uppfattningar och känslor för att tillsammans med gruppen och två samtalsledare formulera hypoteser om vad som kan tänkas vara på gång.

Exempel på frågor som kan diskuteras är:  vilka underströmmar finns det just nu i samhället? Vilka trender och utvecklingslinjer går att ana? Hur påverkar de mitt och andras liv? Vilka iakttagelser kan jag göra som medborgare? Hur kan jag tolka olika samhällsfenomen tillsammans med andra?

Gruppen arbetar inte bara med det omedlbart synliga utan försöker komma åt det som ännu bara kan anas och ligger under ytan.

Du arbetar i en grupp om högst 12 personer i drygt två timmar. Resultatet sammanfattas efteråt i en skriftlig rapport av samtalsledarna i samråd med deltagarna.

Rapporterna publiceras sedan här AGSLO:s websida (se nedan). En av rapporterna sänds också till OPUS i London för att ingå i det vidare projektet ”Världen i början av 20xx”. Här görs en sammanställning av rapporter från hela världen som under våren publiceras i OPUS tidskrift Organizational and Social Dynamics. Du finner dem här.

 

 

Arbetsgång och process i en Listening Post

En Listening Post består av tre delar:

Del 1. Delande av aktuella erfarenheter

Deltagarna inbjuds att identifiera, delge och utforska erfarenheter i sina olika sociala roller oavsett om de arbetar, studerar, är arbetslösa eller pensionerade. De kan ha erfarenheter från politiska, religiösa och andra ideella sammanhang eller från familjen och lokalsamhället. Här framträder deltagarnas ”sociala” eller ”yttre” värld.

Del 2. Sökande efter centrala teman

Gemensamt försöker deltagarna att identifiera de centrala teman som framkommit i Del 1.

Del 3. Analys och hypotesbildning

Genom arbete med den information som kommit fram i Del 1 och 2 försöker deltagarna gemensamt att identifiera den medvetna och omedvetna dynamik som dominerar för tillfället. De strävar efter att utveckla hypoteser om varför detta uppträder just nu. 

En kort tid efter Listening Post kommer samtalsledarna att sammanställa en kort skriftlig rapport. Denna sänds ut till deltagarna för kommentarer och korrigeringar. Rapporterna är anonymiserade och kommer att publiceras här på AGSLO:s websida. En av dem kommer också att sändas till Lionel Stapley för att ingå i det vidare projektet "Världen i början av 20XX".

 

 

Rapporter från tidigare Listening Posts

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

pdf 2004 LP Lund 1 (66 KB)

pdf 2004 LP Stockholm 2 (53 KB)

pdf 2004 LP Stockholm 3 (406 KB)

pdf 2004 LP GlobalReport (4.50 MB)

pdf 2005 LP Stockholm 1 (87 KB)

pdf 2005 LP Stockholm 2 (40 KB)

pdf 2006 LP Stockholm 1 (107 KB)

pdf 2006 LP Stockholm 2 (59 KB)

pdf 2006 LP Stockholm 3 (80 KB)

pdf 2007 LP Lund (114 KB)

pdf 2007 LP Stockholm 1 (107 KB)

pdf 2007 LP Stockholm 2 (63 KB)

pdf 2007 LP Stockholm 3 (62 KB)

pdf 2009 LP Lund (49 KB)

pdf 2009 LP Stockholm (97 KB)

pdf 2010 LP Stockholm (88 KB)

pdf 2010 LP Lund (107 KB)

  pdf 2010 LP global rapport (157 KB)

pdf 2011 LP Stockholm (37 KB)

pdf 2011 LP Malmö (98 KB)

2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

2018

pdf 2012 LP Stockholm (59 KB)

pdf 2012 LP Stockholm eng (58 KB)

pdf 2013 LP stockholm (70 KB)

pdf 2014 LP Stockholm (64 KB)

pdf 2014 LP Goteborg (60 KB)

pdf 2014 LP Malmo (112 KB)

pdf 2014 LP Kristianstad (89 KB)

pdf 2015 LP Stockholm (64 KB)

pdf 2015 LP Goteborg (52 KB)

pdf 2015 LP Lund (95 KB)

pdf 2015 LP Kristianstad (114 KB)

pdf 2015 Global rapport (184 KB)

pdf 2016 LP Goteborg (43 KB)

pdf 2016 Global rapport Listening Post (251 KB)

 

  pdf 2017 LP Lund (68 KB)

pdf 2017 LP Stockholm (477 KB)

pdf 2017 LP Göteborg (63 KB)

pdf 2017 LP OPUS global report (126 KB)

pdf 2018 LP Vaxjo (77 KB)

pdf 2018 LP Stockholm (72 KB)

pdf 2018 LP Göteborg (448 KB)

pdf 2018 LP Lund (54 KB)

2019

           

  pdf 2019 LP Stockholm (336 KB)

  pdf 2019 LP Stockholm engelsk (505 KB)

  pdf 2019 LP Goteborg (810 KB)  

pdf 2019 LP Vaxjo (101 KB)