AGSLOseminarium

Verktyg och vetenskap

För inte så länge sedan ansågs kunskap sitta inne i huvudet på folk. Något hände, och kunskapen frikopplades. Idag betraktas kunskap mer som en produkt att handla med än något som hör människan till. ”Verktyg” har blivit en beteckning för den förändrade kunskapssynen, och såväl arbetsliv som privatliv översvämmas av verktyg som lovar lycka och framgång. Helst ska verktygen vara vetenskapligt framtagna. Men vetenskapliga studier är ingen garanti för att kunskapen är tillförlitlig eller användbar. I båda fallen handlar det om färdiga former som läggs på vårt tänkande och handlande. Frågan vad de färdiga formerna gör med vårt kritiska tänkande. För i praktiken finns det bara kunniga människor. När de tar initiativ och följer sina intressen då omvandlas kunskap från något som ”är” till något som ”bör vara”. Fakta blir normer, och när så sker behöver man modet att använda sitt sunda förnuft.

Den 10 maj arrangerar AGSLO ett halvdagsseminarium om professionell kompetens mellan verktyg och vetenskap med Britta Högberg.

Britta Högberg är legitimerad psykolog och fil.dr i pedagogik. Hon har forskat om professionell kompetens och praktisk intelligens och är författare till boken ”Pudelns kärna. Om kvalitet och professionell kompetens i vår tid” (Daidalos, 2016). Hon har varit stabsmedlem och konferensledare på grupprelationskonferenser i Sverige och utomlands sedan mitten av sjuttiotalet.

 

Program

9.00 – 10.30: Britta Högberg talar om dagens kluvna kunskapssyn och om professionell kompetens som en egen kunskapsform.

10.30 – 11.45: Kaffe och gruppsamtal

11.45 – 12.30: Uppsamling och fördjupning av teman gruppsamtalens tema

Pris: 1500 kr exklusive moms (1875 kr inklusive moms). Beloppet kan antigen sättas in med Swish i samband med anmälan, eller via faktura.

Tid: 10 maj 2019 kl 9.00 - 12.30

Lokal: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig!!