AGSLOworkshop

Samverkan och representation inom och mellan grupper

orkster

 

En interaktiv workshop i Stockholm den 6/10 2017

Hur bildas grupper? Hur utvecklas normer och samspel såväl inom som mellan grupper? Hur formas och förändras ledarskap och andra roller när uppgifter och information skiftar?

På AGSLOs workshop arbetar du under en halv dag tillsammans med övriga deltagare och gör erfarenheter om samverkan inom och mellan grupper. Särskilt intressant och huvudfokus under workshopen är att utforska hur gruppers föreställningar om egen och andras identitet formas och förändras, och hur dessa på olika sätt inverkar på kommunikation och samverkan. Andra spännande teman som kan utforskas är tex hur grupper låter sig representeras utåt, dess gränser och hantering av informationm, etc. Teman som dessa är kanske särskilt matnyttiga för dig som arbetar som representant i politiken, som förtroendevald, intern/externkonsult eller i ledarroll.
 
Workshopen är upplagd som en fartfylld, strukturerad och lekfull aktivitet där det ges konsultation till händelseutvecklingen underhand, och lämnas utrymme för erfarenhetsutbyte och reflektioner efter själva övningen. Tidigare deltagares erfarenheter har visat att workshopen också fungerat som ett bra smakprov på delar av en grupprelationskonferens, för den som saknar sådan erfarenhet..
 

Uppgiften för denna workshop är att ge deltagarna möjlighet att utforska processer inom - och framförallt mellan grupper. Vi rör oss hela tiden mellan olika konstellationer och oavsett vi vill eller inte, blir vi betraktade som och ser andra som representanter/ identitetsbärare för tillhörighet av olika sociala system. Hur påverkas du av, eller påverkar andra, hur inverkar bilder av varandra när vi möts, förhandlar och kommunicerar med andra? Ett längre erfarenhetsbaserat arbetspass följs av reflektion och teoritillskott.

Workshopen är ett bra tillfälle för dig som övervägt att delta på en grupprelationskonferens.Här kan du få pröva på något av metodiken och bekanta dig med referensramen.

 

Tid: 6/10 2017 kl 12.30 - 16.30

Plats: Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Pris: 1500 kr exklusive moms (1875 kr inklusive moms).
För studerande på universitet/högskola: 160 kr (200 kr inkl moms)

Workshopledare: Björn Josefsson och Liv Hök

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig!

 
liv hok175 bjornjosefsson