Var går gränsen?

Ett AGSLO-seminarium om individuella, organisatoriska och
geopolitiska gränser i vår tid

Gränser ändras och förskjuts inom en mängd områden. Politik, ekonomi, teknik och sociala faktorer skapar eller löser upp gränser. Våra föreställningar om var gränsen går och varför påverkar hur vi hanterar den. De flesta av oss kan räkna upp ett antal viktiga gränser som har ändrats men där vi inte uppmärksammat förändringen förrän den är ett faktum och handlingsutrymmet plötsligt är litet eller obefintligt. Vad är det som gör att det blir så?

Vi inbjuder till ett seminarium om gränser fredagen 23 september 2016 kl. 13 - 17 i Storkyrkans lokaler på Själagårdsgatan 13, Stockholm

DSC08412 DxO 2 scaled

Syftet är att bidra till att deltagarna upplever ökad insikt och förståelse för gränsers roll i individuella, organisatoriska och geopolitiska sammanhang samt en fördjupad förståelse av hot och möjligheter vid gränsförflyttningar. En strävan är också att öka deltagarnas möjligheter att använda egna mandat och eget handlingsutrymme för att påverka hur, för dem betydelsefulla, gränser utvecklas. Seminariet bygger på en blandning av gruppsamtal och strategisk omvärldsanalys.

Seminariet leds av Hasse Kjellgren, Siv Boalt Boëthius, Kerstin Frenning och Urban Rosenqvist, som tillsammans har en bred erfarenhet från vård och omsorg, forskning, näringsliv och kyrklig verksamhet. Johan Grant kommer att medverka med reflektioner över seminariets arbetsprocess. Samtliga medverkande är stiftelseråd inom AGSLO.

Anmälan: Senast 8 september till Urban Rosenqvist Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Anmälan är bindande.

Plats: Storkyrkans lokaler på Själagårdsgatan 13, Stockholm

Pris: 500 kronor - betalas in i samband med anmälan på bankgiro 5078-1236. Ange i anmälan om du vill ha en faktura