AGSLOs verksamhet

 

AGSLO har som huvuduppgift att arrangera grupprelationskonferenser i den sk Tavistocktraditionen. Vi gör i huvudsak konferenser i internatform, men det det kan också förekomma externatform, där övernattning inte ingår.Läs mer här om vad en grupprelationskonferens är (eller arbetskonferens som det också kallas).

Förutom konferenserna arrangerar AGSLO även seminarier, workshops och så kallade Listening Posts (lyssnarposter), som du kan läsa mer om här.

Nedan finns våra aktuella och tidigare aktiviteter.


 


AGSLOseminarium

Verktyg och vetenskap

För inte så länge sedan ansågs kunskap sitta inne i huvudet på folk. Något hände, och kunskapen frikopplades. Idag betraktas kunskap mer som en produkt att handla med än något som hör människan till. ”Verktyg” har blivit en beteckning för den förändrade kunskapssynen, och såväl arbetsliv som privatliv översvämmas av verktyg som lovar lycka och framgång. Helst ska verktygen vara vetenskapligt framtagna. Men vetenskapliga studier är ingen garanti för att kunskapen är tillförlitlig eller användbar. I båda fallen handlar det om färdiga former som läggs på vårt tänkande och handlande. Frågan vad de färdiga formerna gör med vårt kritiska tänkande. För i praktiken finns det bara kunniga människor. När de tar initiativ och följer sina intressen då omvandlas kunskap från något som ”är” till något som ”bör vara”. Fakta blir normer, och när så sker behöver man modet att använda sitt sunda förnuft.

AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2019

Initiativ, Intresse och Ansvar 

( pdf Konferens 2019 flyer (812 KB)

( pdf AGSLO 2019 konferens broschyr (991 KB) )

 

Vad händer när du tar initiativ på ditt arbete eller i din förening? Hur stor plats finns det för dina intressen i samarbetet med andra? Hur fördelas ansvaret?

Idag förväntas individer i hög grad ta initiativ, driva egna frågor, och vara proaktiva. Men vad händer när man gör det? Initiativ ger plats för intressen och hängivenhet i arbetet, men ofta visar det sig att det är svårare än man trodde. Initiativet kan kvävas, inlemmas i rutiner, eller mötas av motstånd och ovilja. Å andra sidan kan intresset få arbetet att svälla över alla gränser. Man kan också själv tröttas av andras initiativ som kan framstå som krävande. Att ta ett rimligt ansvar både för sitt arbete och sin hälsa kan bli komplicerat. Samtidigt innebär det att ha ansvar för något att initiativ och intresse möjliggörs.

I våra organisationer finns idag en delvis osynlig spänning mellan Initiativ, Intresse och Ansvar. Förmågan att förstå och orientera sig i detta spänningsfält ökar våra möjligheter att handla konstruktivt, för oss själva och för våra organisationer.

 

Nätverk för tidigare konferensdeltagare

Du som varit med förr...

 

AGSLO startar ett nätverk för alla som deltagit i en s.k. grupp-relationskonferens i AGSLOs eller någon annan organisations regi. Det kan vara från konferenser i Sverige eller utomlands. Det gäller även kortare konferenser anordnade inom olika utbildningar vid universitet och högskolor.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button