Vad är en grupprelationskonferens

En grupprelationskonferens är en form av ett upplevelsebaserat lärande, det vill säga lärande om det som sker medan det sker.  En konferens varar typiskt mellan två och fem dagar, och ibland ännu längre. Konferensen är uppbyggd av olika moment som ger möjlighet att uppleva och lära om lite olika saker.

 

442962568 fa5b9647c4 z

Det kan vara mindre grupper, större grupper, eller hur grupper samspelar med varandra i ett större system. I varje moment deltar konsulter från den stab som håller i hela konferensen, för att understötta utforskandet och lärandet. Strukturen skapar förutsättningar för att aktivt utforska och lära om hur grupper, organisationer och andra sociala system fungerar. Speciellt ger konferensen en möjlighet att bättre förstå gruppers och systems mer eller mindre osynliga processer, som påverkar deras kapacitet att fokusera på det som är väsentligt. Att lära genom erfarenhet kan innebära att man hittar hållbara strategier, finner nya vägar att handla och påverka komplexa sammanhang.

 

Du kan hitta några uttalande från deltagare på den här sortens konferenser på den amerikanska organisationen AKRIs websida:  http://akriceinstitute.org/

 

Varför kallar vi det konferens och inte kurs

Varför ska man åka på konferens