Vad är en grupprelationskonferens

En grupprelationskonferens är en form av ett upplevelsebaserat lärande, det vill säga lärande om det som sker medan det sker.  En konferens varar typiskt mellan två och fem dagar, och ibland ännu längre. Konferensen är uppbyggd av olika moment som ger möjlighet att uppleva och lära om lite olika saker.

Varför ska man åka på en konferens?

Att delta i en grupprelationskonferens ger en möjlighet att lära om grupper och sociala system på annorlunda sätt än till exempel genom att läsa litteratur eller delta i mer strukturerade övningar. Det kan innebära en häftig, utmanande, intressant, men också ibland förvirrande, upplevelse.


 

AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2019

Konferensen är inställd!

 

Initiativ, Intresse och Ansvar 

( pdf Konferens 2019 flyer (812 KB)

( pdf AGSLO 2019 konferens broschyr (991 KB) )

 

Vad händer när du tar initiativ på ditt arbete eller i din förening? Hur stor plats finns det för dina intressen i samarbetet med andra? Hur fördelas ansvaret?

Idag förväntas individer i hög grad ta initiativ, driva egna frågor, och vara proaktiva. Men vad händer när man gör det? Initiativ ger plats för intressen och hängivenhet i arbetet, men ofta visar det sig att det är svårare än man trodde. Initiativet kan kvävas, inlemmas i rutiner, eller mötas av motstånd och ovilja. Å andra sidan kan intresset få arbetet att svälla över alla gränser. Man kan också själv tröttas av andras initiativ som kan framstå som krävande. Att ta ett rimligt ansvar både för sitt arbete och sin hälsa kan bli komplicerat. Samtidigt innebär det att ha ansvar för något att initiativ och intresse möjliggörs.

I våra organisationer finns idag en delvis osynlig spänning mellan Initiativ, Intresse och Ansvar. Förmågan att förstå och orientera sig i detta spänningsfält ökar våra möjligheter att handla konstruktivt, för oss själva och för våra organisationer.

 

AGSLO inbjuder till arbetskonferens med temat

Initiativ, Intresse och Ansvar

 

En arbetskonferens är en tillfällig organisation skapad för att ge möjlighet att erfara och lära om den dynamik som uppstår i alla sociala system, grupper och organisationer.

Under fyra dagar får du möjlighet att utforska hur INITIATIV, INTRESSE och ANSVAR praktiskt och faktiskt tar sig uttryck i mötet mellan individer, i samspelet mellan individ och grupp, i organiseringsprocesser inom och mellan grupper, samt på en systemisk nivå – mellan person, grupp och organisation Det krävs inga förkunskaper för att delta i konferensen och insikterna man tar med sig från en konferens kan vara till nytta inom alla typer av verksamheter.

 

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare, projektledare, konsult eller medarbetare som är intresserade av att fördjupa sin förståelse av dynamik kring Initiativ, Intresse och Ansvar i sociala system.

Konferensen är ackrediterad som kurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området arbets- och organisationspsykologi. Läs mer om och anmäl dig till specialistkursen här!

 

Konferensledning

Magnus Larsson, konferensledare. Leg psykolog, docent, lektor vid Copenhagen Business School, Danmark

Britta Högberg, biträdande konferensledare. Leg.psykolog, fil.dr, skribent.

Ulrika Edwinson, konferensadministratör. Jur kand, förbundsdirektör Sveriges Psykologförbund

Tid

Den 6 - 9 november 2019

 

Plats

Djurönäset, Stockholm

Pris

Deltagaravgiften är 22 000 kr exklusive moms.

Det finns ett begränsat antal studentplatser för heltidsstuderande vid universitet och högskola. Priset för en studentplats är 6 000 kr exklusive moms.

Det finns möjlighet att söka om reducerad avgift. Klicka här för att komma till ansökan om reducerad avgift!

MG 0707a red 2

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till konferensen!

 

Har du frågor om konferensen? Klicka här för att skicka ett meddelande till konferensadministratören!


Underkategorier