Kurs inom specialistutbildningen för psykologer

Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv 2019

AGSLO anordnar i samband med grupprelationskonferensen i november 2019 en specialistkurs för psykologer. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund.

 

Kursinnehåll

Kursen fokuserar det sk system-psykodynamiska perspektivet på grupper, organisationer och andra sociala system. Detta perspektiv innebär en kombination av generell systemteori och psykoanalytisk teori, och syftar till en ökad förståelse av skeenden och processer av både rationell och irrationall natur i sociala system.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som kurs i specialistutbildningen inom följande områden:

  • Arbets- och organisationspsykologi, inriktning ledarskapets psykologi, organisationspsykologi och personalpsykologi
  • Pedagogisk psykologi, inriktning personal/organisation

Kursen omfattar två delar, självständigt litteraturarbete samt erfarenhetsbaserat lärande i en grupprelationskonferens.

Litteraturarbete

Kursen baseras på texter inom den system-psykodynamiska traditionen, som både presenterar perspektivet som sådant (framförallt Heinskou & Visholm) samt tillämpningar av det i olika sammanhang.

Till litteraturarbetet erbjuds 4 timmars handledning via telefon.

Grupprelationskonferens

Ett centralt element i kursen är deltagande i grupprelationskonferensen ”Initiativ, Intresse och Ansvar", 6-9/11 2019. För konferensen gäller separat anmälning och avgift, se vidare här.

Deltagande i grupprelationskonferensen utgör det centrala undervisningsmomentet. Detta sker tillsammans med deltagare med varierande professionell bakgrund, som inte fullföljer specialistkursen utan enbart deltar i själva konferensen. Konferensen baseras på erfarenhetsbaserat lärande, och omfattar totalt ca 25 timmars schemalagda sessioner.

 

Lärandemål

Kursen syftar till att deltagarna ska uppnå följande lärmål:

  • Fördjupad kunskap om psykodynamsik organisationsteori
  • Förmåga att självständigt analysera organisatoriska fenomen och erfarenheter med hjälp av system-psykodynamisk teori.
  • Kritiskt diskutera och reflektera över möjligheter och begränsningar i ett system-psykodynamsikt perspektiv.

 

Examination

Kursen examineras individuellt genom en skriftlig uppgift (5-10 sidor), där erfarenheter från grupprelationskonferensen och kursdeltagarens vardag analyseras och diskuteras utifrån kursens litteratur. Examinator är Johan Bertlett, FD, Lund.

 

Pris

Kursavgiften är 1000 kr exklusive moms (1250 kr inklusive moms). Avgift för själva konferensen tillkommer och betalas separat - se anmälan till konferensen.

 

Ansökan

Ansökan till kursen sker via ett formulär som du finner här. Sista ansökningsdag är den 6/11 2019. Kursen är enbart öppen för legitimerade psykologer.