AGSLOseminarium

Verktyg och vetenskap

Vad är kunskap? Det vet man, tills man försöker svara på frågan. Frågan om kunskapens väsen är en gammal filosofisk fråga, som omfattar både människosyn och världsbild. I en global värld där ekonomin baseras på information, kommunikation och kunskap är frågan om kunskapssyn hetare än någonsin tidigare.

Vetenskapen har alltsedan 1600-talet varit tongivande i synen på kunskap. Men vetenskap är en del av samhället, och forskare är människor som påverkas av samhället de lever i. Sedan början av 1900-talet har det växt fram en praktiskt/normativ kunskapssyn, där kommersiella intressen är tongivande. Denna kunskapssyn kan sammanfattas med begreppet ”verktyg” och har i dag utvecklats till något av en kunskapsindustri.

Professionell kompetens finns och har alltid funnits mellan vetenskap och verktyg. Idag har polariseringen mellan vetenskap och verktyg givit upphov till en kunskapsdogmatism, som underminerat professionella kompetensens autonomi. Mer än någonsin behöver vi, som medborgare och som professionellt verksamma, ha mod att göra bruk av vårt eget förstånd.

 

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!!