AGSLO på Psykologikonferensen i Stockholm

Den 28/3 höll Magnus Larsson ett seminarium på Psykologikonferensen 2019 i Stockholm, om den systempsykodynamiska kunskapstradtionen och om AGSLOs verksamhet. Seminariet gav en speciell möjlighet att kort diskutera hur den existerande evidens-diskursen inom psykologin står i förhållande till det system-psykodynamiska perspektivets kunskapsintresse. Seminariet fångade en stor grupp intresserade åhörare. Här nedan finns den presentation som Magnus använde på seminariet.

2019 AGSLO psykologikonferns