Stiftelsen

AGSLO

- Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation -

intresserar sig för dynamiken i organisationer och andra sociala system.

Vi ordnar seminarier, temadagar och arbetskonferenser, där man aktivt kan utforska både medveten och omedveten dynamik

AGSLO läsecirkel

Kärlek och Ensamhet

Kärlek och ensamhet är fenomen som har stor inverkan på arbete och arbetsliv. Kärlek, i form av driv och passion, laddar arbete och arbetsrelationer med energi och engagemang. Ensamhet är något man kan uppleva, och behöva hantera, i flera olika roller och positioner, exempelvis som chef, konsult eller enskild medarbetare. Kärlek och ensamhet genomströmmar arbetsgrupper, organisationer och bidrar på ett djupt plan till att skapa mening, identitet och tillhörighet i vår vardag, men vi pratar inte om det i de termerna. I stället känner vi igen dem i ord som motivation, arbetsglädje, gemenskap och samhörighet, eller bristen därav.

AGSLO i samarbete med ABF Malmö bjuder in till en läsecirkel kring boken Love and Loneliness at Work av Birgitte Bonnerup och Annemette Hasselager. Boken erbjuder en praktiknära introduktion till att förstå sambanden mellan känslor, individuella erfarenheter från arbetslivet och organisationer med fokus på kärlek och ensamhet. Birgitte Bonnerup och Annemette Hasselager är psykologer och organisationskonsulter med lång erfarenhet av arbete inom den systempsykodynamiska traditionen.

Vill du ha AGSLOs nyhetsmail?

Klicka här för att få AGSLOS nyhetsmail. (här kan du också avsluta din penumeration och läsa gamla nyhetsmail) eller mailar du Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vi skickar ut nyhetsmail ca en gång i månaden. Observera att nyhetsmail lätt fastnar i skräppostfilter, så det är bra om du lägger till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i din adressbok eller på andra sätt markerar den som betrodd, för att det ska fungera.

AGSLOworkshop

Kärlek och Ensamhet

Kärlek och ensamhet är fenomen som har stor inverkan på arbete och arbetsliv. Kärlek, i form av driv och passion, laddar arbete och arbetsrelationer med energi och engagemang. Ensamhet är något man kan uppleva, och behöva hantera, i flera olika roller och positioner, exempelvis som chef eller konsult. Kärlek och ensamhet genomströmmar våra möten, kontorslandskap och korridorer och bidrar på ett djupt plan till att skapa mening, identitet och tillhörighet i vår vardag, men vi pratar inte om det i de termerna. Istället känner vi igen dem i ord som motivation, arbetsglädje, gemenskap och samhörighet, eller bristen därav.

Att närma sig dessa fenomen utifrån ett systempsykodynamiskt perspektiv gör det möjligt att tänka tankar och hålla samtal som omfattar och spänner från det allra innersta (individens upplevelse) till den organisatoriska och samhälleliga kontexten. Ett systempsykodynamiskt perspektiv innebär att tänka psykoanalytiskt om relationer mellan människor, grupper och organisationer. Det ger oss möjlighet att förstå de känslor av engagemang, iver, utsatthet och ensamhet som man kan känna i sin position som t ex chef eller projektledare inte bara utifrån sig själv som individ, utan också utifrån det organisatoriska sammanhanget.

AGSLO bjuder in till en workshop kring temat Kärlek och Ensamhet i arbetet. På förmiddagen presenterar psykologerna och organisationskonsulterna Birgitte Bonnerup och Annemette Hasselager några centrala begrepp och tankar med utgångspunkt från deras bok ”Love and Loneliness at Work”. Efter lunch arbetar vi aktivt med att konkretisera dessa koncept och koppla till den egna rollen och organisatoriska vardagen.
Workshopen genomförs på svenska och danska (vid behov kompletterat med engelska).

 

För vem?

Du som leder människor eller projekt eller på andra sätt arbetar med utveckling och förändring, och som har upplevt den komplexa skiftningarna med engagemang, samarbete och meningsfullhet i arbetsrelationer.

 

Var och när

Tisdagen den 24 januari kl 9.00 – 16.00 på STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö. www.studiomalmo.com

 

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret här (klicka på länken). Anmälan är bindande men kan överlåtas.

 

Pris

Ordinarie pris är 2500 SEK ex moms för denna heldagskonferens. I priset ingår förmiddags- och eftermiddagsfika, ej lunch. Early bird pris före 1 december 2022 är 1600 SEK ex moms.

SÄRSKILT ERBJUDANDE till MiL Foundations medlemsorganisationer

Medlemmar i MiL Foundation deltar två personer till priset för en - så varför inte ta med en kollega eller hela ledningsgruppen? Ensamkommande medlemmar erhåller Early bird pris.
Se här om din organisation är medlem: https://www.milinstitute.se/ledarskapsutveckling-och-organisationsutveckling/milfoundationforum.

 

Om resurserna

Birgitte Bonnerup och Annemette Hasselager är psykologer och organisationskonsulter med lång erfarenhet av arbete inom den systempsykodynamiska traditionen. De arbetar med utgångspunkt från Köpenhamn. https://bonnerup-hasselager.dk
Det kommer finnas möjlighet att köpa boken Love and Loneliness at Work: an inspirational Guide för Consultants, Leaders and Other Professionals i samband med workshopen.

annemette hasselager birgitte bonnerup

 

Läsecirkel

AGSLO anordnar också en läsecirkel på temat Kärlek och Ensamhet - klicka på länken för att läsa mer!

 

Om arrangören

Stiftelsen AGSLO, Arbetsgruppen för Studier av Ledarskap och Organisation, intresserar sig för dynamiken i organisationer och andra sociala system. Vi anordnar workshops, seminarier och grupprelationskonferenser där en aktivt kan utforska både medveten och omedveten dynamik för fördjupad förståelse kring organisatoriska fenomen och skeenden. Workshopen genomförs med sponsring av MiL Foundation.

MiL Foundation logga
 

AGSLOworkshop

Kärlek och Ensamhet

Kärlek och ensamhet är fenomen som har stor inverkan på arbete och arbetsliv. Kärlek, i form av driv och passion, laddar arbete och arbetsrelationer med energi och engagemang. Ensamhet är något man kan uppleva, och behöva hantera, i flera olika roller och positioner, exempelvis som chef eller konsult. Kärlek och ensamhet genomströmmar våra möten, kontorslandskap och korridorer och bidrar på ett djupt plan till att skapa mening, identitet och tillhörighet i vår vardag, men vi pratar inte om det i de termerna. Istället känner vi igen dem i ord som motivation, arbetsglädje, gemenskap och samhörighet, eller bristen därav.

AGSLO bjuder in till en workshop kring temat Kärlek och Ensamhet i arbetet den 24/1 2023 i Malmö.

På förmiddagen presenterar psykologerna och organisationskonsulterna Birgitte Bonnerup och Annemette Hasselager några centrala begrepp och tankar med utgångspunkt från deras bok ”Love and Loneliness at Work”. Efter lunch arbetar vi aktivt med att konkretisera dessa koncept och koppla till den egna rollen och organisatoriska vardagen.
Workshopen genomförs på svenska och danska (vid behov kompletterat med engelska).

 

Läs mer och anmäl dig här!!

annemette hasselager

birgitte_bonnerup.png


AGSLOseminarium

Verktyg och vetenskap

Vad är kunskap? Det vet man, tills man försöker svara på frågan. Frågan om kunskapens väsen är en gammal filosofisk fråga, som omfattar både människosyn och världsbild. I en global värld där ekonomin baseras på information, kommunikation och kunskap är frågan om kunskapssyn hetare än någonsin tidigare.

Vetenskapen har alltsedan 1600-talet varit tongivande i synen på kunskap. Men vetenskap är en del av samhället, och forskare är människor som påverkas av samhället de lever i. Sedan början av 1900-talet har det växt fram en praktiskt/normativ kunskapssyn, där kommersiella intressen är tongivande. Denna kunskapssyn kan sammanfattas med begreppet ”verktyg” och har i dag utvecklats till något av en kunskapsindustri.

Professionell kompetens finns och har alltid funnits mellan vetenskap och verktyg. Idag har polariseringen mellan vetenskap och verktyg givit upphov till en kunskapsdogmatism, som underminerat professionella kompetensens autonomi. Mer än någonsin behöver vi, som medborgare och som professionellt verksamma, ha mod att göra bruk av vårt eget förstånd.

 

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!!


AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2019

Initiativ, Intresse och Ansvar 

(Konferens 2019 flyer

( AGSLO 2019 konferens broschyr)

 

Vad händer när du tar initiativ på ditt arbete eller i din förening? Hur stor plats finns det för dina intressen i samarbetet med andra? Hur fördelas ansvaret?

Idag förväntas individer i hög grad ta initiativ, driva egna frågor, och vara proaktiva. Men vad händer när man gör det? Initiativ ger plats för intressen och hängivenhet i arbetet, men ofta visar det sig att det är svårare än man trodde. Initiativet kan kvävas, inlemmas i rutiner, eller mötas av motstånd och ovilja. Å andra sidan kan intresset få arbetet att svälla över alla gränser. Man kan också själv tröttas av andras initiativ som kan framstå som krävande. Att ta ett rimligt ansvar både för sitt arbete och sin hälsa kan bli komplicerat. Samtidigt innebär det att ha ansvar för något att initiativ och intresse möjliggörs.

I våra organisationer finns idag en delvis osynlig spänning mellan Initiativ, Intresse och Ansvar. Förmågan att förstå och orientera sig i detta spänningsfält ökar våra möjligheter att handla konstruktivt, för oss själva och för våra organisationer.

Läs mer om konferensen Initiativ, Intresse och Ansvar


 


AGSLO på Psykologikonferensen i Stockholm

Den 28/3 höll Magnus Larsson ett seminarium på Psykologikonferensen 2019 i Stockholm, om den systempsykodynamiska kunskapstradtionen och om AGSLOs verksamhet. Seminariet gav en speciell möjlighet att kort diskutera hur den existerande evidens-diskursen inom psykologin står i förhållande till det system-psykodynamiska perspektivets kunskapsintresse. Seminariet fångade en stor grupp intresserade åhörare. Här nedan finns den presentation som Magnus använde på seminariet.

2019 AGSLO psykologikonferns

blue swirl       

Stiftelsen

AGSLO

- Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation -

intresserar sig för dynamiken i organisationer och andra sociala system.

Vi ordnar seminarier, temadagar och arbetskonferenser, där man aktivt kan utforska både medveten och omedveten dynamik