Vad är en grupprelationskonferens

En grupprelationskonferens är en form av ett upplevelsebaserat lärande, det vill säga lärande om det som sker medan det sker.  En konferens varar typiskt mellan två och fem dagar, och ibland ännu längre. Konferensen är uppbyggd av olika moment som ger möjlighet att uppleva och lära om lite olika saker.

Grundläggande systembegrepp

Psykolog och psykoanalytiker Maria Fitger utgår från personliga konferenserfarenheter för att i nedanstående text diskutera begreppen uppgift, person och gräns.

document Uppgiften, rollen, gränsen utan noter (106 KB)

Varför ska man åka på en konferens?

Att delta i en grupprelationskonferens ger en möjlighet att lära om grupper och sociala system på annorlunda sätt än till exempel genom att läsa litteratur eller delta i mer strukturerade övningar. Det kan innebära en häftig, utmanande, intressant, men också ibland förvirrande, upplevelse.

Introduktion till teorier om grupp- och social dynamik

Här finns en kort introduktion till den grundläggande teorin för grupprelationskonferenser, av Magnus Larsson, samt en något längre introduktion från Tavistock Institute i London.

pdf MagnusLarsson socialdynamik 20070213 (85 KB)

pdf Tavy primer sv översättning (123 KB)

Varför kallar vi det för konferens och inte kurs?

Vi tänker att konferens är ett lämpligt begrepp vad gäller den här typen av arbete. Konferens är en sammankomst, välförberedd sådan som ger möjlighet till diskussion, dialog och utforskande av olika ämnen, teman.

Texter inom grupprelationstraditionen

Här finns ett urval av texter om och inom grupprelationstraditionen, som både ger en förjupning av teorin och teoriutvecklingen, och av de sätt som kunskaper och erfarenheter härifrån bidrar till olika former av praktiskt arbete.

Om metoden i system-psykodynamiskt arbete

Ett grundläggande antagande för grupprelationskonferenser är att det bästa sättet att lära om skeenden i grupper och organisationer är att studera dem medan de äger rum och sedan reflektera och diskutera om det man har varit med om.