[Agslo nyhetsmail] Nyhetsmail maj 2018

nyhetsmail at agslo.se nyhetsmail at agslo.se
Tue May 22 21:29:05 CEST 2018


*AGSLO*
ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION
------------------------------------------------------------------------


  Nyhetsmail 22 maj 2018


   Workshop i Stockholm den 5 september

AGSLO arrangerar den 5/9 2018 en workshop i Stockholm på temat "Att 
finna, forma och ta sin roll - om att utveckla sociala system". Marika 
Brandt Brune och Jarl Råstrand håller i workshopen, som ger dig 
möjlighet att undersöka dynamiken i din egen organisation och att arbeta 
med några olika systemiska modeller, som kan hjälpa dig att finna, forma 
och ta din roll, och därmed utveckla organisationen. Läs mer och anmäl 
dig på vår websida. 
<http://agslo.se/aktiviteter/ovriga-aktiviteter/201-workshop-2018-09-05>


   AGSLO bjuder in till en nordisk grupprelationskonferens 2018

AGSLO arrangerar den 7-10 november 2018 en nordisk 
grupprelationskonferens på temat *"I Gränsland av Tradition och 
Innovation"*, i Halden, Norge. Konferensen arrangeras i samarbete med 
Nätverk för nordiska grupprelationskonferenser. Konferensen ger dig 
möjlighet att genom egna erfarenheter utforska och lära om dynamik i 
sociala sytem. Har du tidigare erfarenheter av grupprelationskonferenser 
finns möjlighet att bygga vidare på detta genom att delta i ett 
speciellt delsystem, så kallat B-system. Läs mer om konferensen i den 
bifogade flyern, och på vår websida där du också anmäler dig.
<http://agslo.se/aktiviteter/189-nordisk-konferens-2018-aktivitet>

<http://agslo.se/aktiviteter/189-nordisk-konferens-2018-aktivitet>


   Specialistkurs för legitimerade psykologer

I samband med höstens grupprelationskonferens arrangerar AGSLO en 
specialistkurs för psykologer. Deltagande i konferensen är ett centralt 
element i kursen, som också inkluderar litteraturstudier och ger dig 
möjlighet att fördjupa lärandet av konferensen. Läs mer och anmäl dig 
via vår websida! 
<http://agslo.se/aktiviteter/198-2018specialistkurs-for-psykologer>


Med vänliga hälsningar
Magnus Larsson
styrelseordförande

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180522/488063c1/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Agslo_konferens2018_flyer.pdf
Type: application/pdf
Size: 613371 bytes
Desc: not available
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180522/488063c1/attachment-0001.pdf>


More information about the Nyhetsmail mailing list