[Agslo nyhetsmail] Nyhetsmail 28 februari 2018

nyhetsmail at agslo.se nyhetsmail at agslo.se
Wed Feb 28 16:50:24 CET 2018


*AGSLO*
ARBETSGRUPPEN FÖR STUDIUM AV LEDARSKAP OCH ORGANISATION
------------------------------------------------------------------------


  Nyhetsmail 28 februari 2018


   Early bird - rabatt vid tidig registrering till AGSLOs nordiska
   konferens i november 2018

AGSLO arrangerar den 7-10 november 2018 en nordisk 
grupprelationskonferens på temat *"I Gränsland av Tradition och 
Innovation"*, i Halden, Norge. Konferensen arrangeras i samarbete med 
Nätverk för nordiska grupprelationskonferenser, som är ett 
samarbetsorgan för aktörer i de nordiska länderna (läs mer om detta på 
vår websida 
<http://agslo.se/om-agslo/vart-natverk/193-natverk-for-nordiska-grupprelationskonferenser>). 


	gransland bild


Vid tidig anmälan till konferensen kan vi erbjuda en nedsatt avgift (sk 
early bird-pris) på 18 000 SEK exklusive moms. Ordinarie pris är 20 000 
SEK exklusive moms. För studerande på universitet finns ett begränsat 
antal platser till en lägre avgift. Läs mer om konferensen, möjlighet 
att ansöka om nedsatt avgift mm, och anmäl dig, på vår websida! 
<http://agslo.se/aktiviteter/189-nordisk-konferens-2018-aktivitet>


   Specialistkurs för psykologer

I samband med höstens konferens arrangerar AGSLO en specialistkurs för 
legitimerade psykologer. Deltagande i konferensen (se ovan) är en 
central del i kursen, som dessutom omfattar litteraturstudier och 
skrivande av en individuell examensuppgift under handledning. 
Re-ackreditering av psykologförbundet är pågående. Läs mer och anmäl dig 
på vår websida! 
<http://agslo.se/aktiviteter/198-2018specialistkurs-for-psykologer>


   Workshop i mars

Vi arrangerar en workshop i Stockholm den 16 mars på temat "Att leda i 
omvälvande samhällsförändring". Under workshopen undersöker vi i 
samarbete innebörden av de förändringar som vi upplever i samhället. 
Till exempel har vi under de senaste åren sett många kriser där viktiga 
samhällsfunktioner inte förutsett händelseutvecklingen och inte heller 
levt upp till löften som getts. Grundläggande faktorer för samhällets 
stabilitet har satts i gungning och rättssäkerhet, trygghet, vård, 
omsorg och mänskliga rättigheter framstår inte längre som 
självklarheter. Läs mer och anmäl dig här!! 
<http://agslo.se/aktiviteter/ovriga-aktiviteter/190-workshop-var-2018>
Med vänliga hälsningar

Magnus Larsson
ordförande

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180228/e8532e92/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gransland3.png
Type: image/png
Size: 528305 bytes
Desc: not available
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180228/e8532e92/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Agslo_konferens2018_flyer.pdf
Type: application/pdf
Size: 613371 bytes
Desc: not available
URL: <http://agslo.se/pipermail/nyhetsmail_agslo.se/attachments/20180228/e8532e92/attachment-0001.pdf>


More information about the Nyhetsmail mailing list