Stiftelseråd

AGSLO har högst 50 stiftelseråd. Dessa är för närvarande följande:

 

Lars Ag, f.d. generaldirektör, Stockholm

Ingela Adamsson, beteendevetare, MSc, organisationskonsult, Göteborg

Mattias Blomqvist, leg sjuksköterska, certifierad coach, verksamhetschef, Attendo

Siv Boalt Boëthius, professor, psykoanalytiker, organisationskonsult, Stockholm

Petra Bovide, leg. logoped, verksamhetschef för Habilitering och Hjälpmedel, Region Skåne. Kristianstad

Bengt Brattgård, leg. psykolog, verkställande direktör, Malmö

Marika Brandt Brune, leg psykolog, gruppanalytiker, organisationskonsult, Stockholm

Renate Grønvold Bugge, Spesialist i klinisk psykologi og arbeids-og organisasjonspsykologi, Krise/Organisasjon/Ledelse AS, Kristiansand, Norge

Tuula Dahl, leg.psykolog, lärare, handledare, Stockholm

Olle Elm, socionom, organisationskonsult, Lindome

Johan Grant, Fil dr, leg. psykolog, organisationskonsult, Stockholm

Mariola Gummesson, organisationskonsult, Saltsjö-Boo

Lars Gustavsson, leg.psykolog, Strömstad

Magnus Gustavsson, Beteendevetare, universitetsadjunkt, Stockholm

Bengt Guvå, fil.kand, pol.mag, organisationskonsult, Södertälje

Mats Hamreby, MSc, psykoanalytiker, Stockholm

Urban Hidman, fil.lic., leg.psykolog, Stockholm

Peter Hugo, Stockholm

Britta Högberg, fil dr; skribent, Stockholm

Liv Hök, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisations och rollanalytiker, Stockholm

Stefan Jern, docent, leg psykolog, Ängelholm

Gun Kjellberg, universitetsadjunkt, handledare, Lund

Hasse Kjellgren, kommendör, ansvarig för Frälsningsarmén i Europa, London

Per Krogager, VP HR & CC, Fårvang, Danmark

Håkan Larsson, fil.dr, Universitetslektor, leg. psykoterapeut (gruppanalytiker), organisationskonsult, Umeå

Mattias Magnell, Fil. kand. i personal- och arbetslivsfrågor, Senior konsult, Tyresö

Jonas Mosskin, leg. psykolog, organisationskonsult, Stockholm

Paul Moxnes, professor, OSLO, Norge

Peter Myhrström, Program Director, IFL vid Handelshögskolan, Stockholm

Malin Novå, leg psykolog, Malmö

Hadi Rahimi Danesh, leg. psykoterapeut, lärare och handledare, Uppsala

Anne Catrine Sakseide, spesialist i Arbeids og Organisasjonspsykologi, Drammen & Oslo, Norge

Anja Salmi, specialistläkare I psykiatri, CEO, Psykiatriska Öpenvårdsklinik Egofunktio AB, Tammerfors, Finland

Hermund Seland, psykolog, Os i Hordaland ,Norge

Bengt Sundgren, performance audit manager, AFROSAI-E, Pretoria, Sydafrika

Lars Svedberg, fil.dr. leg. psykolog, Stockholm

Marie Swelén, leg psykolog, organisationskonsult, Euro Accident, Växjö

Imre Szecsödy, med.dr, docent, psykoanalytiker, Stockholm

Kristina Taremark, leg. psykolog, med. magister Arbete och hälsa, verksamhetschef Kommunhälsan Varberg

Imants Vilemsons, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Socialförvaltningen Stockholm samt privat praktik, Stockholm.

Helena Örn, socionom, leg psykoterapeut, Stockholm