AGSLOs styrelse

AGSLOs styrelse består av minst 5 ledamöter. Styrelsens uppgift är att ansvara för och driva verksamheten, med det övergripande syftet att anordna grupprelationskonferenser. Styrelsen består för närvarande av (notera de extra mellanslagen i mailadresserna som behöver tas bort för att mail ska fungera):

Magnus Larsson, Malmö
Ordförande
leg.psykolog, docent, lektor Copenhagen Business School, Danmark
mail: ordf  @  agslo.se

 

Lisbet Knudsen, Stockholm
Sekreterare
socionom, verksamhetsansvarig Magelungens Behandlingscenter, Stockholm
mail:  sekr @ agslo.se

 

Ulrika Edwinsson
Kassör
Förbundsdirektör Sveriges Psykologförbund, Stockholm
mail: kassor @ agslo.se

 

Maria Edlund, Stockholm
Leg psykoterapeut, VD Krica Behandling och Utbildning & SAPU, Stockholm
mail: maria.edlund @ krica.se

 

Björn Josefsson
Leg psykolog/ psykoterapeut, dipl. Gruppanalytiker, Specialist i arbets- & organisationspsykologi
NAV Arbeidslivssenter/ Proforum AB

Jarl Råstrand, Stocholm
Civ.ek., fil.mag, Organisationskonsult,
partner Sikta Group
jarl.rastrand @ sikta.se