AGSLOworkshop

Samverkan och representation inom och mellan grupper

En interaktiv workshop - Workshopen flyttas till höst 2017

Hur bildas grupper? Hur utvecklas normer och samspel såväl inom som mellan grupper? Hur formas och förändras ledarskap och andra roller när uppgifter och information skiftar?

På AGSLOs workshop arbetar du under en halv dag tillsammans med övriga deltagare och gör erfarenheter om samverkan inom och mellan grupper. Särskilt intressant och huvudfokus under workshopen är att utforska hur gruppers föreställningar om egen och andras identitet formas och förändras, och hur dessa på olika sätt inverkar på kommunikation och samverkan. Andra spännande teman som kan utforskas är tex hur grupper låter sig representeras utåt, dess gränser och hantering av informationm, etc. Teman som dessa är kanske särskilt matnyttiga för dig som arbetar som representant i politiken, som förtroendevald, intern/externkonsult eller i ledarroll.

 

Läs mer och anmäl dig här!!

bjornjosefssonliv hok175

Var går gränsen?

Ett AGSLO-seminarium om individuella, organisatoriska och
geopolitiska gränser i vår tid

Gränser ändras och förskjuts inom en mängd områden. Politik, ekonomi, teknik och sociala faktorer skapar eller löser upp gränser. Våra föreställningar om var gränsen går och varför påverkar hur vi hanterar den. De flesta av oss kan räkna upp ett antal viktiga gränser som har ändrats men där vi inte uppmärksammat förändringen förrän den är ett faktum och handlingsutrymmet plötsligt är litet eller obefintligt. Vad är det som gör att det blir så?

Vi inbjuder till ett seminarium om gränser fredagen 23 september 2016 kl. 13 - 17 i Storkyrkans lokaler på Själagårdsgatan 13, Stockholm.

Läs mer här!!

Konferens 2017

Identitet, Tilllhörighet och Engagemang

OBS!! Förlängd anmälningstid till den 30 april!!

Vem är jag när jag arbetar? Är jag den jag vill vara eller får jag en annan identitet? Var hör jag till och var vill jag höra till? Känner jag mig engagerad och energisk, eller upplever jag att mitt sammanhang begränsar och dränerar mig? Deltar jag i flera olika sammanhang, där själva skiftet är givande, eller kanske slitsamt? Hur finner jag tillhörigheter där jag kan känna mig närvarande och engagerad, och som samtidigt ger möjligheter till växt, utveckling och stimulans?

Roller, uppgifter och sammanhang tenderar idag att vara allt mer skiftande och komplexa, med omväxlande och nya krav, samarbetspartners och förutsättningar. Frågor om identitet, tillhörighet och engagemang blir ofta svåra att hantera och fulla av motsättningar och spänningar.

AGSLO inbjuder till en grupprelationskonferens på temat Identitet, Tillhöriget och Engagemang, den 17-20 maj 2017 på Ljungbergsgården i Stockholm. Konferensledare är Magnus Larsson, biträdande konferensledare Petra Bovide och administratör Malin Nygren.

Konferensen ger dig en unik möjlighet att i samarbete med andra genom ett erfarenhetsbaserat lärande utforska frågor kring Identitet, Tillhörighet och Engagemang. Vi undersöker dessa teman genom de processer som utvecklar sig mellan deltagare och konferensledning. Perspektivet växlar mellan utforskande och reflekterande kring det som sker mellan individer, mellan individ och grupp, och det som sker mellan och inom grupper. Konferensen har plats till mellan 22 och 32 deltagare.

Dokument 2 page001 extract 

Klicka här för att läsa mer om konferensen! Nedan finns också en flyer att ladda ner. Och vill du veta mer om vad en gruppelationskonferens är mer allmänt, så kan du läsa om det här.

pdf Flyer konferens 2017 (79 KB)

pdf AGSLO Broschyr konf2017 ver2 (1.40 MB) (Uppdaterad broschyr)


Grupprelationskonferens i Litauen

En grupprelationskonferens organiseras i Vilnius av Vilnius universitet, på temat "“Role, Leadership, Authority. The  Culture of Open Dialogue in Organisatons", den 24-28/8 2016. Konferensens arbetsspråk är engelska. För mer information se konferensens websida.

Workshop "Learning från success"

Den svenska organisationen Kaleidoskop, som också arbetar inom grupprelationstraditionen, inbjuder till en workshop i oktober med titeln "Learning from success". Se folder nedan för mer information.

pdf Sem stockholm okt klar (2.19 MB)

 


 

 

Global rapport från Listening Post

Nu finns det den globala rapporten från OPUS om Listening Post att läsa, se nedan. Här är också vår egen rapport från vår Listening Post i Göteborg. Klicka här för att läsa mer om Listening Post! Det finns

 

Listening Posts januari 2016

AGSLO planerar att arrangera Listening Posts i januari i Göteborg (den 25/1), Lund (den 13/1). Läs här om vad LIstening Posts är för något, och om våra tidigare arrangemang. Uppdateringar kommer löpande!

Läs mer om våra LIstening Posts här!

Global rapport från Listening Posts januari 2015

Nu finns den globala rapporten från OPUS, från Listening Posts världen över i januari 2015 att läsa. AGSLO bidrog med rapporten från Stockholm. Alla våra egna rapporter finns också på sidan för tidigare listeningen posts, här.

 

Arbetskonferens på Färöarna februari 2016

NOV på Färöarna injuder till en ny arbetskonferens på temat "Ledelse mellem Fantasi og Fakta" den 24-27/2 2016. NOV har i flera år framgångsrikt arrangerat spännande skandinaviska arbetskonferenser på Färöarna, med en nordisk stab.

Ansökningstiden är nu förlängd till den 26/1. Det finns ytterligare några platser kvar.

Läs mer i broschyren nedan!

Underkategorier