Workshop "Learning från success"

Den svenska organisationen Kaleidoskop, som också arbetar inom grupprelationstraditionen, inbjuder till en workshop i oktober med titeln "Learning from success". Se folder nedan för mer information.

pdf Sem stockholm okt klar (2.19 MB)

 


 

 

Global rapport från Listening Post

Nu finns det den globala rapporten från OPUS om Listening Post att läsa, se nedan. Här är också vår egen rapport från vår Listening Post i Göteborg. Klicka här för att läsa mer om Listening Post! Det finns

 

Grubb Institute erbjuder Master-utbildning

The Grubb School of Organizational Analysis i London erbjuder en masterutbildning "Leadership and Organisational Analysis", som baseras på ett system-psykodynamiskt perspektiv. Se mera i flyer nedan.

Listening Posts januari 2016

AGSLO planerar att arrangera Listening Posts i januari i Göteborg (den 25/1), Lund (den 13/1). Läs här om vad LIstening Posts är för något, och om våra tidigare arrangemang. Uppdateringar kommer löpande!

Läs mer om våra LIstening Posts här!

AGSLO arrangerar kurs inom psykologförbundets specialistutbildning 2015

AGSLO arrangerar kursen "Grupper och organisationer i ett system-psykodyamiskt perspekti" som blivit ackrediterad inom Psykologförbundets specialistutbildning. Kursen innefattar höstens konferens " Auktoritet, Roll & Autonomi" samt litteraturarbete. Läs mer om kursen här!

Global rapport från Listening Posts januari 2015

Nu finns den globala rapporten från OPUS, från Listening Posts världen över i januari 2015 att läsa. AGSLO bidrog med rapporten från Stockholm. Alla våra egna rapporter finns också på sidan för tidigare listeningen posts, här.

 

AGSLO Inbjuder till Grupprelationskonferens

AGSLO arrangerar en grupprelationskonferens onsdag 18 - lördag 21 november 2015. Konferensen kommer att hållas på Ljungbergsgården på Tynningö i Stockholms skärgård. (Norr om Gustavsberg). Konferensen leds av Bengt Guvå. Läs mer här, och se flyer nedan.

Se flyer nedan.

Arbetskonferens på Färöarna februari 2016

NOV på Färöarna injuder till en ny arbetskonferens på temat "Ledelse mellem Fantasi og Fakta" den 24-27/2 2016. NOV har i flera år framgångsrikt arrangerat spännande skandinaviska arbetskonferenser på Färöarna, med en nordisk stab.

Ansökningstiden är nu förlängd till den 26/1. Det finns ytterligare några platser kvar.

Läs mer i broschyren nedan!

Rapporter från Listening Post 2015

Nu finns det rapporter från våra Listening Posts i januari att ladda ner och läsa, se nedan eller på sidan för tidigare Listening posts.

 

Underkategorier