Grupprelationskonferens i Litauen

En grupprelationskonferens organiseras i Vilnius av Vilnius universitet, på temat "“Role, Leadership, Authority. The  Culture of Open Dialogue in Organisatons", den 24-28/8 2016. Konferensens arbetsspråk är engelska. För mer information se konferensens websida.