Brittisk 3-dagarskonferens

British Association of Psychotherapists inbjuder till en 3-dagars externatkonferens på temat "Working with others: Risk, struggle, and change", den 19-21/10 2012. Se vidare i flyer nedan.

AGSLO arrangerar kurs inom psykologförbundets specialistutbildning 2012

AGSLO arrangerar kursen "Grupper och organisationer i ett system-psykodyamiskt perspekti" som blivit ackrediterad inom Psykologförbundets specialistutbildning. Kursen innefattar höstens konferens " Uppgift, Roll & Tid" samt litteraturarbete. Läs mer om kursen här!

 


Workshop i Italien i oktober 2012

En workshop med titeln "Decision making  & Accountability" hålls i Italien den 26-28/10. Workshopen arrangeras med stöd från ett flertal organisationer, och använder grupprelationsmetodik för att utveckla grundläggande färdigheter hos personer som arbetar i olika former av boenden ("residentital and semi-residential communities"). Läs mer i broschyren nedan.

AGSLO arrangerar kurs inom psykologförbundets specialistutbildning 2011

AGSLO arrangerar kursen "Grupper och organisationer i ett system-psykodyamiskt perspekti" som blivit ackrediterad inom Psykologförbundets specialistutbildning. Kursen innefattar höstens konferens " Uppgift, Roll & Omvärld" samt litteraturarbete. Läs mer om kursen här!

Specialistkurs för psykologer med konferens på Färöarna

AGSLO arrangerar kursen "Grupper och organisationer i ett system-psykodyamiskt perspektv - 2016 Färöarnai" som blivit ackrediterad inom Psykologförbundets specialistutbildning. Kursen innefattar NOVs konferens " Magt & Modstand under forandring" samt litteraturarbete. Läs mer om kursen här!

Eric Miller Annual Memorial Lecture

OPUS årliga föreläsning till minne av Eric Miller hålls i år av David Armstrong under titeln "Terms of engagement: Looking backwards and forwards at the Tavistock Enterprise". Mer information finns på opus hemsida.

Till minne av Lars Börje Löfgren

Med. dr och psykoanalytiker Lars Börje Löfgren, född i Gävle den 26 augusti 1920, har avlidit, 89 år gammal. Han och hustrun Ingeborg hade efter sin långa vistelse i USA flyttat tillbaka till Sverige, där de var bosatta i Mölnlycke Han efterlämnar barnen Sten med sambon Sally Lopez i Concord, Massachusetts, Hans med makan Tijana i Pixbo och Lotta i Charlottesville, Virginia samt sex barnbarn.

Lars Börje läste medicin i Uppsala med inriktning på fysiologi och senare psykiatri som ledde till att han utbildade sig till psykoanalytiker i Sverige och i USA, 1958-1960. Vid återkomsten till Sverige blev han ordförande i den svenska psykoanalytiska föreningen och var värd för den internationella psykoanalytikerkongressen 1963. År

1964 erbjöds han en tjänst vid Austen Riggs Center i USA och flyttade dit med sin familj. Han var professor i psykiatri vid Yale University School of Medicin under fem år. Under åren 1969-72 var han chef för psykiatriavdelningen på Mount Zion Hospital i San Fransisco, därefter professor i psykiatri vid UCLA till 1976 då han övergick till privatpraktik fram till pensioneringen 1984.

Efter en period i Oregon där han ägnade sig åt att främja teater och musik återvände han tillsammans med hustrun Ingeborg till Sverige 1996.

Ett område av stort intresse för honom var grupprelationskonferenser enligt den modell som utvecklats vid Tavistock Institute i London, där man studerade psykodynamiska processer inom grupper och organisationer. Han var en av grundarna av GREX i San Fransisco och SCOLA i Los Angeles och kom att spela en viktig roll vid bildandet av den svenska grupprelationsorganisationen, AGSLO, 1974.

Tillsammans med kollegorna Imre Szecsödy och Bengt Berggren tog han därför initiativ till att introducera grupprelationskonferenser i Sverige.

Den första internatkonferensen hölls vid Sigtunaskolan 1975. Lars Börje ledde de första konferenserna till vilka han också inbjöd kollegorna Margaret Rioch, Garrett O´Connor och Kay West från USA. Han medverkade även i några av de tredagars externatkonferenser som AGSLO anordnade. Hans insatser för att etablera detta arbete i Sverige och utveckla kompetenta konsulter kan inte överskattas och han följde det med stort intresse långt upp i åren.

Lars Börje Löfgrens djupa kunskaper, milda humor och kreativa ådra i kombination med en väl utvecklad känsla för när ord verkligen kan påverka och förändra, gjorde honom till en sann mentor. Vi minns honom med glädje som en vis lärare och med sorg över förlusten av en vän.

 

Siv Boalt Boëthius, professor emerita, psykoanalytiker
Stefan Jern, docent, psykolog
Imre Szecsödy, docent, psykoanalytiker

GRASP-konferensen 2012

Den 8:e nordiska forskningskonferesen om "Group and Social Psychology" (GRASP) anordnas 3-4/5 2012 i Bergen, Norge. Sen inbjudan nedan för mer information.

Arctic Light - finsk arbetskonferens

Metanoia Institute Finland bjuder in till en konferens med temat "Nord Light: Complexity and the aestetics of collaboration" den 13-15 juni 2013. Se broschyr nedan för mer detaljer.