Konferens 2017

Identitet, Tilllhörighet och Engagemang

OBS!! Förlängd anmälningstid till den 30 april!!

Vem är jag när jag arbetar? Är jag den jag vill vara eller får jag en annan identitet? Var hör jag till och var vill jag höra till? Känner jag mig engagerad och energisk, eller upplever jag att mitt sammanhang begränsar och dränerar mig? Deltar jag i flera olika sammanhang, där själva skiftet är givande, eller kanske slitsamt? Hur finner jag tillhörigheter där jag kan känna mig närvarande och engagerad, och som samtidigt ger möjligheter till växt, utveckling och stimulans?

Roller, uppgifter och sammanhang tenderar idag att vara allt mer skiftande och komplexa, med omväxlande och nya krav, samarbetspartners och förutsättningar. Frågor om identitet, tillhörighet och engagemang blir ofta svåra att hantera och fulla av motsättningar och spänningar.

AGSLO inbjuder till en grupprelationskonferens på temat Identitet, Tillhöriget och Engagemang, den 17-20 maj 2017 på Ljungbergsgården i Stockholm. Konferensledare är Magnus Larsson, biträdande konferensledare Petra Bovide och administratör Malin Nygren.

Konferensen ger dig en unik möjlighet att i samarbete med andra genom ett erfarenhetsbaserat lärande utforska frågor kring Identitet, Tillhörighet och Engagemang. Vi undersöker dessa teman genom de processer som utvecklar sig mellan deltagare och konferensledning. Perspektivet växlar mellan utforskande och reflekterande kring det som sker mellan individer, mellan individ och grupp, och det som sker mellan och inom grupper. Konferensen har plats till mellan 22 och 32 deltagare.

Dokument 2 page001 extract 

Klicka här för att läsa mer om konferensen! Nedan finns också en flyer att ladda ner. Och vill du veta mer om vad en gruppelationskonferens är mer allmänt, så kan du läsa om det här.

pdf Flyer konferens 2017 (79 KB)

pdf AGSLO Broschyr konf2017 ver2 (1.40 MB) (Uppdaterad broschyr)