Lisetning Post

Rapporter från Listening Post

 

Nu finns det rapporter från våra lyssnarposter (listening posts) i januari, från Växjö, Göteborg och Stockholm. Rapporten från Lund kommer inom kort - håll utkik efter den här på websidan.

Vill du veta vad en lyssnarpost är? Läs mer här!

pdf 2018 LP Vaxjo (77 KB)

pdf 2018 LP Stockholm (72 KB)

pdf 2018 LP Göteborg (448 KB)

pdf 2018 LP Lund (54 KB)


Rapport från Gräns-seminariet 2016

Nu finns det en rapport från Gräns-seminariet som AGSLO höll i september 2016. Vår workshop "Att leda i omvälvande samhällsförändring." den 16/3 bygger delvis vidare på erfarenheterna av detta seminarium. Klicka på länken nedan för att hämta rapporten!

pdf RAPPORT Agslo Sem om Granser (4.49 MB)

 

AGSLOworkshop

Samverkan och representation inom och mellan grupper

En interaktiv workshop - Workshopen flyttas till höst 2017

Hur bildas grupper? Hur utvecklas normer och samspel såväl inom som mellan grupper? Hur formas och förändras ledarskap och andra roller när uppgifter och information skiftar?

På AGSLOs workshop arbetar du under en halv dag tillsammans med övriga deltagare och gör erfarenheter om samverkan inom och mellan grupper. Särskilt intressant och huvudfokus under workshopen är att utforska hur gruppers föreställningar om egen och andras identitet formas och förändras, och hur dessa på olika sätt inverkar på kommunikation och samverkan. Andra spännande teman som kan utforskas är tex hur grupper låter sig representeras utåt, dess gränser och hantering av informationm, etc. Teman som dessa är kanske särskilt matnyttiga för dig som arbetar som representant i politiken, som förtroendevald, intern/externkonsult eller i ledarroll.

 

Läs mer och anmäl dig här!!

bjornjosefssonliv hok175

Finskt nätmagasin

 

Det finska nätmagasinet Den Nationella Dynamiken publicerar artiklar och blogginlägg som knyter nära an till den tradition som AGSLO arbetar inom. Flera personer från AGSLO har redan texter publicerade där. Titta in på www.nationaldynamics.fi och läs!


 

Var går gränsen?

Ett AGSLO-seminarium om individuella, organisatoriska och
geopolitiska gränser i vår tid

Gränser ändras och förskjuts inom en mängd områden. Politik, ekonomi, teknik och sociala faktorer skapar eller löser upp gränser. Våra föreställningar om var gränsen går och varför påverkar hur vi hanterar den. De flesta av oss kan räkna upp ett antal viktiga gränser som har ändrats men där vi inte uppmärksammat förändringen förrän den är ett faktum och handlingsutrymmet plötsligt är litet eller obefintligt. Vad är det som gör att det blir så?

Vi inbjuder till ett seminarium om gränser fredagen 23 september 2016 kl. 13 - 17 i Storkyrkans lokaler på Själagårdsgatan 13, Stockholm.

Läs mer här!!

Nordisk konferens 2018

AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2018

IMG 6603

Den 7-10 november 2018 arrangerar AGSLO en nordisk grupprelationskonferens med temat "I gränsland, av Tradition & Innovation" på Fredriksten Hotell i Halden, Norge. Konferensens arbetsspråk kommer att vara de nordiska språken (svenska, danska, norska). Konferensledare är Björn Josefsson, Sverige, och biträdande konferensledare Birthe Johansen, Danmark. Konferensen organiseras i samarbete med Nätverk för Nordiska Grupprelationskonferenser.

Ladda ner flyer här: pdf Agslo konferens 2018 flyer (598 KB)

Ladda ner dansk flyer här: pdf Agslo konferens2018 flyer dk (608 KB)

Ladda ner broschyr här: pdf Broschyr Agslo konf2018 (6.57 MB)

Läs mer och anmäl dig till konferensen här!


Konferens 2017

Identitet, Tilllhörighet och Engagemang

OBS!! Förlängd anmälningstid till den 30 april!!

Vem är jag när jag arbetar? Är jag den jag vill vara eller får jag en annan identitet? Var hör jag till och var vill jag höra till? Känner jag mig engagerad och energisk, eller upplever jag att mitt sammanhang begränsar och dränerar mig? Deltar jag i flera olika sammanhang, där själva skiftet är givande, eller kanske slitsamt? Hur finner jag tillhörigheter där jag kan känna mig närvarande och engagerad, och som samtidigt ger möjligheter till växt, utveckling och stimulans?

Roller, uppgifter och sammanhang tenderar idag att vara allt mer skiftande och komplexa, med omväxlande och nya krav, samarbetspartners och förutsättningar. Frågor om identitet, tillhörighet och engagemang blir ofta svåra att hantera och fulla av motsättningar och spänningar.

AGSLO inbjuder till en grupprelationskonferens på temat Identitet, Tillhöriget och Engagemang, den 17-20 maj 2017 på Ljungbergsgården i Stockholm. Konferensledare är Magnus Larsson, biträdande konferensledare Petra Bovide och administratör Malin Nygren.

Konferensen ger dig en unik möjlighet att i samarbete med andra genom ett erfarenhetsbaserat lärande utforska frågor kring Identitet, Tillhörighet och Engagemang. Vi undersöker dessa teman genom de processer som utvecklar sig mellan deltagare och konferensledning. Perspektivet växlar mellan utforskande och reflekterande kring det som sker mellan individer, mellan individ och grupp, och det som sker mellan och inom grupper. Konferensen har plats till mellan 22 och 32 deltagare.

Dokument 2 page001 extract 

Klicka här för att läsa mer om konferensen! Nedan finns också en flyer att ladda ner. Och vill du veta mer om vad en gruppelationskonferens är mer allmänt, så kan du läsa om det här.

pdf Flyer konferens 2017 (79 KB)

pdf AGSLO Broschyr konf2017 ver2 (1.40 MB) (Uppdaterad broschyr)


Listening Post

OPUS globala rapport från Listening Posts i januari 2017

Nu finns OPUS globala rapport från Listening Posts på många platser i världen i januari i år att läsa - klicka på länken nedan. OPSU driver sedan 2004 projektet "The world at the dawn of XXX", och koordinerar lyssnarposter (listening posts) i många länder. Rapporterna från dessa olika länder ställs därefter samman till en global rapport, som kan ge oss några tankar om vad som kanske finns i termer av strömningar och tendenser i världen just nu.

pdf 2017 LP OPUS global report (126 KB)

Grupprelationskonferens i Litauen

En grupprelationskonferens organiseras i Vilnius av Vilnius universitet, på temat "“Role, Leadership, Authority. The  Culture of Open Dialogue in Organisatons", den 24-28/8 2016. Konferensens arbetsspråk är engelska. För mer information se konferensens websida.

Underkategorier