Om metoden i system-psykodynamiskt arbete

Ett grundläggande antagande för grupprelationskonferenser är att det bästa sättet att lära om skeenden i grupper och organisationer är att studera dem medan de äger rum och sedan reflektera och diskutera om det man har varit med om.

Då kan intellektuell kunskap integreras till en personligt förankrad färdighet där både tankar, känslor och handlingar förenas och verklig utveckling och förändring blir möjlig. Varje konferens utvecklar sin unika dynamik och kultur som inte går att förutse eller planera i förväg. Inom konferensen utvecklas egna regler och arbetssätt och delta i denna process, och gemensamt med andra reflektera och diskutera det som utspelar sig, är utgångspunkten för erfarenhetsbaserat lärande.

Konferensens design är uppdelad i processinriktade moment och diskussioninriktade moment. De processinriktade momenten är fokuserade på aktivt deltagande och utforskande av sociala skeenden medan de pågår och brukar också kallas för här- och nu- pass.

Här- och nu- passen brukar vara omfatta arbete i smågrupper på 8-12 deltagare, storgrupp med hela deltagargrupppen samt institutionsmoment eller intergruppmoment, där deltagarna själva har möjlighet att dela in sig i olika grupper. I de första två är uppgiften att studera det som sker inom den lilla eller stora gruppen, medan integruppmomentet eller institutionsmomentet har som syfte att uforska relationer mellan grupper.

De diskussionsinriktade arbetspassen sker dels i mindre grupper för återblick och tillämpning, dels i den s.k. konferensdiskussionen där alla deltagare och staben är med.