AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2019

Initiativ, Intresse och Ansvar

 

Vad händer när du tar initiativ på ditt arbete eller i din förening? Hur stor plats finns det för dina intressen i samarbetet med andra? Hur fördelas ansvaret?

Idag organiseras arbete alltmer utifrån enskilda initiativ. Initiativ möjliggör utveckling och konkurrenskraft, men också ansvarstagande för samhälle och miljö. Man förväntas själv skapa sina uppgifter och ta ansvar för hur de genomförs. Mycket arbete organiseras som projekt, där konkreta uppgifter formuleras allteftersom processen utvecklas. Samtidigt finns det formella strukturer och givna uppgifter som måste göras och som kan motverka initiativ och hindra ansvarstagande.

Idéer om flexibilitet, innovation och effektivitet ger plats för dina intressen och din hängivenhet i arbetet. Men arbetet kan svälla över alla gränser och påverka din hälsa. Å andra sidan visar det sig ibland att handlingsutrymmet inte är så stort som man tror, och då kan initiativ kvävas eller inlemmas i de vanliga rutinerna. Det blir svårare att ta ansvar för det som utlovats vilket leder till att man kan känna sig misslyckad och inkompetent.

 

AGSLO inbjuder till arbetskonferens med temat

Initiativ, Intresse och Ansvar

 

Arbetskonferensen ger dig en unik möjlighet att i samarbete med andra genom ett erfarenhetsbaserat lärande utforska frågor kring Initiativ, Intresse och Ansvar. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad att undersöka dessa teman. Det krävs inga förkunskaper för att delta i konferensen och insikterna man tar med sig från en konferens kan vara till nytta inom alla typer av verksamheter.

Arbetskonferensen bygger på erfarenhetsbaserat lärande som består i att studera de processer som utvecklas mellan personer, mellan person och grupp, inom och mellan grupper samt mellan person, grupp och organisation. Lärandet växlar mellan utforskande och reflekterande moment.

 

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare, projektledare, konsult eller medarbetare i en större eller mindre organisation, och som vill fördjupa din förståelse för den dynamik som utvecklas i och formar sociala system.

Konferensen kommer att vara ackrediterad kurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området arbets- och organisationspsykologi.

 

Konferensledning

Konferensledare: Magnus Larsson, leg psykolog, docent, lektor vid Copenhagen Business School, Danmark

Biträdande konferensledare: Britta Högberg, leg.psykolog; fil.dr, skribent.

Konferensadministratör: Ulrika Edwinson, jur kand, förbundsdirektör Sveriges Psykologförbund

 

Tid

6 - 9/11 2019

 

Plats

Djurönäset, Stockholm

 

Pris

Deltagaravgiften är 22 000 kr exklusive moms.

Det finns ett begränsat antal studentplatser för heltidsstuderande vid universitet och högskola. Priset för en studentplats är 6 000 kr exklusive moms.

Det finns möjlighet att söka om reducerad avgift. Klicka här för att komma till ansökan om reducerad avgift!

 

Har du frågor om konferensen? Klicka här för att skicka ett meddelande till konferensadministratören!