Ansökan om stipendium/reducerad avgift

 för deltagande i AGSLO:s grupprelationskonferens

Identitet, Tillhörighet och Engagemang

den 17-20 maj 2017 i Stockholm

Stipendium/Reducerad avgift kan sökas av den som ansökt om att få delta i konferensen och som har svårigheter att finansiera avgiften.

Ansökan om reducerad avgift ska skickas samtidigt med ansökan till konferensen, och vara AGSLO tillhanda senast den 30 april 2017

Personuppgifter
Reducerad avgift
Powered by BreezingForms