Ansökan om stipendium/reducerad avgift

 för deltagande i AGSLO:s grupprelationskonferens

I Gränsland, av Tradition och Innovation

den 7-10 november 2018 i Halden

Reducerad avgift kan sökas av den som anmält sig till konferensen och som har svårigheter att finansiera avgiften.

Ansökan om reducerad avgift ska skickas samtidigt med ansökan till konferensen, och vara AGSLO tillhanda senast den 5/9 2018

Personuppgifter
Reducerad avgift
Powered by BreezingForms