AGSLOworkshop

Att finna, forma och ta sin roll - om att utveckla sociala system

I den här workshopen kommer vi att fördjupa oss i och arbeta med hur levande mänskliga system kan utvecklas i en organisation.

 

Du kan förstå en organisation bättre genom att iaktta vad som händer i olika situationer, hur medarbetare agerar, kommunicerar eller försvarar sig mot det som känns hotande. Systemets faser påminner om en mindre grupps utvecklingsfaser. I en arbetsgrupp kan du lättare arbeta med dess process. Ett större system går inte att arbeta med på samma sätt. Du kan genom dina egna val och handlingar, utifrån din roll, påverka ett större system. Det är en fördel om du kan ”läsa av” systemet. Det brukar också krävas en del mod att välja en annan väg än den du traditionellt har gjort.

workshopbild1

 

Varför är det viktigt att försöka utveckla ett system? Ju mognare ett system är, desto mer kan vi använda oss av systemets alla resurser och dess inneboende potential. Blir vi mer kreativa och effektiva tillsammans når vi målet snabbare. Det som kännetecknar ett moget system, är att medarbetarna utvecklat ett undersökande förhållningssätt både till varandra och till uppgiften.

Under dagen undersöker vi vilka hindrande beteendemönster och drivande krafter som finns just i din organisation.

Vi kommer att arbete med olika systemiska metoder som till exempel

  • Kraftfältsanalysen som hjälper dig att identifiera hindrande och drivande krafter
  • Critical Incident som ger dig information om hela systemet med hjälps av ett specifikt dilemma
  • Rollanalysen som uppmanar dig att utveckla ett förhållningssätt som i sin tur påverkar systemet.

Du kommer under dagen få lyssna till presentationer i ämnet, arbeta med olika uppgifter tillsammans med andra deltagare i mindre och större grupper. Workshopen kommer att bli en spännande utmaning!

 

Workshopledare:

Marika Brandt Brune. Leg psykolog, gruppanalytiker (Psykoterapisällskapet), organisationsanalytiker (The Grubb Institute). Specialist inom organisationspsykologi. Marika har arbetat som organisationskonsult inom MBB consulting under 20 års tid. Hon har utformat systemiska ledarskapsprogram, samt arbetat med förändringsledning inom polismyndigheten under 20 års tid. Vidare har hon arbetat med verksamhetsutveckling, grupputveckling, konflikthantering mestadels inom skatteverket, försvarsmakten och inom sjukvården. 

Jarl Råstrand. iv ek, fil mag, chefsrekryterings- och organisationskonsult, verksam vid Sikta Group, styrelseledamot i AGSLO. Jarl har arbetat som konsult på grupprelationskonferenser flertalet länder i Europa.

Pris: 1 500 kronor plus moms

Tid: Onsdagen den 5 september 2018 kl 09.00 – 12.00

Plats: Saturnus Konferens Lokal, Mälaren, Hornsgatan 15, Stockholm

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig! Anmälan är bindande.