AGSLOworkshop

Att leda i omvälvande samhällsförändring

workshopbild

 

En workshop om förändrade förutsättningar, nya samband och ledarskap i samhällsbärande organisationer.

Under de senaste åren har många kriser där viktiga samhällsfunktioner inte förutsett händelseutvecklingen och inte heller levt upp till löften som getts utspelat sig i Sverige. Grundläggande faktorer för samhällets stabilitet har satts i gungning och rättssäkerhet, trygghet, vård, omsorg och mänskliga rättigheter framstår inte längre som självklarheter.

AGSLO bjuder den 16/3 2018 in till en workshop där du i samarbete med andra utforskar dessa frågor. Vi kommer också att ge inspel om de drivkrafter som påverkar samhällsutvecklingen och belysa hur system inom och mellan organisationer påverkar förutsättningarna.

Rapporter i media om olika brister kommer tätt. Några exempel är långa väntetider inom sjukvård och migrationshantering, cyberattacker mot myndigheter som inte kunnat stoppas och personalbrist inom polis och skola.

Många exempel visar att insikt om behoven finns, liksom viljan att ta initiativ och lösa problemen. Civilsamhället får också en mer framträdande roll. Frivilliga hjälporganisationer, socialt entreprenörskap och nätverk av aktiva medmänniskor ökar i omfattning och betydelse. Tex har Stockholms Stadsmission inte bara härbärgen och soppkök för hemlösa utan driver även skolor utan vinstsyfte och stöttar ensamma och fattiga pensionärer.

Social hållbarhet blir en allt viktigare faktor i lokalsamhället och samarbeten mellan etablerade och nya aktörer ökar. Samtidigt är omvandlingstrycket för aktörerna fortsatt högt.

Hur påverkas jag som ledare i en organisation med ansvar för att samhället fungerar för medborgarna? Hur samarbetar jag över organisationsgränser för att skapa resultat och förtroende? Hur behöver roller och kompetens i organisationen utvecklas för att vi bättre ska kunna hantera nya förutsättningar?

Är du beslutsfattare eller utövar ledarskap i offentliga, privata eller ideella organisationer med uppgifter inom tex skola och utbildning, ordningsmakt, försvarsmakt, sjukvård, kyrka, samhällsbyggnad och politik? Eller har du ansvar för dessa frågor på andra sätt? Då tror vi denna workshop kan vara av intresse för dig.

 

Tid: 16 mars 11.00 - 16.00

Plats: Stadsmissionens konferens & festvåning, Stortorget 3, Stockholm

Pris: 1600 kr inklusive moms

AnmälanKlicka här för att anmäla dig!!