AGSLOworkshop

Att finna, forma och ta sin roll - om att utveckla sociala system

I den här workshopen kommer vi att fördjupa oss i och arbeta med hur levande mänskliga system kan utvecklas i en organisation.

 

Du kan förstå en organisation bättre genom att iaktta vad som händer i olika situationer, hur medarbetare agerar, kommunicerar eller försvarar sig mot det som känns hotande. Systemets faser påminner om en mindre grupps utvecklingsfaser. I en arbetsgrupp kan du lättare arbeta med dess process. Ett större system går inte att arbeta med på samma sätt. Du kan genom dina egna val och handlingar, utifrån din roll, påverka ett större system. Det är en fördel om du kan ”läsa av” systemet. Det brukar också krävas en del mod att välja en annan väg än den du traditionellt har gjort.

workshopbild1

 

Varför är det viktigt att försöka utveckla ett system? Ju mognare ett system är, desto mer kan vi använda oss av systemets alla resurser och dess inneboende potential. Blir vi mer kreativa och effektiva tillsammans når vi målet snabbare. Det som kännetecknar ett moget system, är att medarbetarna utvecklat ett undersökande förhållningssätt både till varandra och till uppgiften.

Under dagen undersöker vi vilka hindrande beteendemönster och drivande krafter som finns just i din organisation.

Vi kommer att arbete med olika systemiska metoder som till exempel

  • Kraftfältsanalysen som hjälper dig att identifiera hindrande och drivande krafter
  • Critical Incident som ger dig information om hela systemet med hjälps av ett specifikt dilemma
  • Rollanalysen som uppmanar dig att utveckla ett förhållningssätt som i sin tur påverkar systemet.

Du kommer under dagen få lyssna till presentationer i ämnet, arbeta med olika uppgifter tillsammans med andra deltagare i mindre och större grupper. Workshopen kommer att bli en spännande utmaning!

 

Workshopledare:

Marika Brandt Brune. Leg psykolog, gruppanalytiker (Psykoterapisällskapet), organisationsanalytiker (The Grubb Institute). Specialist inom organisationspsykologi. Marika har arbetat som organisationskonsult inom MBB consulting under 20 års tid. Hon har utformat systemiska ledarskapsprogram, samt arbetat med förändringsledning inom polismyndigheten under 20 års tid. Vidare har hon arbetat med verksamhetsutveckling, grupputveckling, konflikthantering mestadels inom skatteverket, försvarsmakten och inom sjukvården. 

Jarl Råstrand. iv ek, fil mag, chefsrekryterings- och organisationskonsult, verksam vid Sikta Group, styrelseledamot i AGSLO. Jarl har arbetat som konsult på grupprelationskonferenser flertalet länder i Europa.

Pris: 1 500 kronor plus moms

Tid: Onsdagen den 5 september 2018 kl 09.00 – 12.00

Plats: Saturnus Konferens Lokal, Mälaren, Hornsgatan 15, Stockholm

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig! Anmälan är bindande. 

AGSLOworkshop

Att leda i omvälvande samhällsförändring

workshopbild

 

En workshop om förändrade förutsättningar, nya samband och ledarskap i samhällsbärande organisationer.

Under de senaste åren har många kriser där viktiga samhällsfunktioner inte förutsett händelseutvecklingen och inte heller levt upp till löften som getts utspelat sig i Sverige. Grundläggande faktorer för samhällets stabilitet har satts i gungning och rättssäkerhet, trygghet, vård, omsorg och mänskliga rättigheter framstår inte längre som självklarheter.

AGSLO bjuder den 16/3 2018 in till en workshop där du i samarbete med andra utforskar dessa frågor. Vi kommer också att ge inspel om de drivkrafter som påverkar samhällsutvecklingen och belysa hur system inom och mellan organisationer påverkar förutsättningarna.

Rapporter i media om olika brister kommer tätt. Några exempel är långa väntetider inom sjukvård och migrationshantering, cyberattacker mot myndigheter som inte kunnat stoppas och personalbrist inom polis och skola.

Många exempel visar att insikt om behoven finns, liksom viljan att ta initiativ och lösa problemen. Civilsamhället får också en mer framträdande roll. Frivilliga hjälporganisationer, socialt entreprenörskap och nätverk av aktiva medmänniskor ökar i omfattning och betydelse. Tex har Stockholms Stadsmission inte bara härbärgen och soppkök för hemlösa utan driver även skolor utan vinstsyfte och stöttar ensamma och fattiga pensionärer.

Social hållbarhet blir en allt viktigare faktor i lokalsamhället och samarbeten mellan etablerade och nya aktörer ökar. Samtidigt är omvandlingstrycket för aktörerna fortsatt högt.

Hur påverkas jag som ledare i en organisation med ansvar för att samhället fungerar för medborgarna? Hur samarbetar jag över organisationsgränser för att skapa resultat och förtroende? Hur behöver roller och kompetens i organisationen utvecklas för att vi bättre ska kunna hantera nya förutsättningar?

Är du beslutsfattare eller utövar ledarskap i offentliga, privata eller ideella organisationer med uppgifter inom tex skola och utbildning, ordningsmakt, försvarsmakt, sjukvård, kyrka, samhällsbyggnad och politik? Eller har du ansvar för dessa frågor på andra sätt? Då tror vi denna workshop kan vara av intresse för dig.

 

Tid: 16 mars 11.00 - 16.00

Plats: Stadsmissionens konferens & festvåning, Stortorget 3, Stockholm

Pris: 1600 kr inklusive moms

AnmälanKlicka här för att anmäla dig!!


Nätverk för tidigare konferensdeltagare

Du som varit med förr...

 

AGSLO startar ett nätverk för alla som deltagit i en s.k. grupp-relationskonferens i AGSLOs eller någon annan organisations regi. Det kan vara från konferenser i Sverige eller utomlands. Det gäller även kortare konferenser anordnade inom olika utbildningar vid universitet och högskolor.