Listening Post 2019

Lyssnarposter i januari 2019

AGSLO arrangerar så kallade lyssnarposter, Listening Posts (läs här om Listening Posts) i januari 2018. Formen innebär att tillsammans i en mindre grupp lyssna på vad som pågår i samhället och vad som rör sig i tiden. Upp till 12 deltagare delar med sig av sina olika erfarenheter som samhällsmedborgare och söker därefter efter djupare innehåll och den underliggande dynamiken i detta gemensamma material. På så sätt försöker man få syn på trender och skeenden i samtiden, såsom dessa avspeglas i de olika roller och erfarenheter man har.

För samtliga orter gäller att exakt lokal meddelas efter anmälan. Betalning sker i förväg med Swish till nr 123 148 56 06 (om du inte kan betala med Swish, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Anmäl dig via formuläret som du finner här(eller via länkarna nedan) senast den 20 januari.

 

Stockholm

Tid: 16:e januari 18.30 - 21.30

Plats: Centralt i Stockholm

Samtalsledare: Jarl Råstrand och Britta Högberg

Pris: 200 kr. (160 kr plus moms 40 kr) inklusive lättare förtäring

Anmälan: Klicka här!

 

Växjö

Tid: måndagen den 21 januari 17.00 - 20.30

Plats: Centralt i Växjö

Samtalsledare: Marie Swelén och Maja Gréen

Pris: 200 kr. (160 kr plus moms 40 kr) inklusive lättare förtäring

Anmälan: Klicka här!

 

Göteborg

Tid: tisdagen den 2/1 18.30 - 21.30

Plats: Adamsson & Löfgren, Alfhemsgatan 4, Göteborg

Samtalsledare: Ingela Adamsson och Charlotte Henschel

Pris: 200 kr. (160 kr plus moms 40 kr) inklusive lättare förtäring

Anmälan: Klicka här!


 

Vad är en Listening Post?

Ett unikt koncept för dig som är intresserad av samhällsfrågor!

Listening Post är en spännande och unik samtalsform där du tillsammans med andra undersöker vad som händer i samhället just nu. Listening Posts genomförs samtidigt på en stor mängd platser världen runt, och material från dessa sammanställs under våren till en gemensam rapport. Syftet är försöka får en uppfattning om vad som rör sig i tiden och världen just nu.

I en Listening Post använder du dig av dina egna erfarenheter, tankar, uppfattningar och känslor för att tillsammans med gruppen och två samtalsledare formulera hypoteser om vad som kan tänkas vara på gång.

Exempel på frågor som kan diskuteras är:  vilka underströmmar finns det just nu i samhället? Vilka trender och utvecklingslinjer går att ana? Hur påverkar de mitt och andras liv? Vilka iakttagelser kan jag göra som medborgare? Hur kan jag tolka olika samhällsfenomen tillsammans med andra?

Gruppen arbetar inte bara med det omedlbart synliga utan försöker komma åt det som ännu bara kan anas och ligger under ytan.

Du arbetar i en grupp om högst 12 personer i drygt två timmar. Resultatet sammanfattas efteråt i en skriftlig rapport av samtalsledarna i samråd med deltagarna.

Rapporterna publiceras sedan här AGSLO:s websida (se nedan). En av rapporterna sänds också till OPUS i London för att ingå i det vidare projektet ”Världen i början av 20xx”. Här görs en sammanställning av rapporter från hela världen som under våren publiceras i OPUS tidskrift Organizational and Social Dynamics. Du finner dem här.

 

 

Arbetsgång och process i en Listening Post

En Listening Post består av tre delar:

Del 1. Delande av aktuella erfarenheter

Deltagarna inbjuds att identifiera, delge och utforska erfarenheter i sina olika sociala roller oavsett om de arbetar, studerar, är arbetslösa eller pensionerade. De kan ha erfarenheter från politiska, religiösa och andra ideella sammanhang eller från familjen och lokalsamhället. Här framträder deltagarnas ”sociala” eller ”yttre” värld.

Del 2. Sökande efter centrala teman

Gemensamt försöker deltagarna att identifiera de centrala teman som framkommit i Del 1.

Del 3. Analys och hypotesbildning

Genom arbete med den information som kommit fram i Del 1 och 2 försöker deltagarna gemensamt att identifiera den medvetna och omedvetna dynamik som dominerar för tillfället. De strävar efter att utveckla hypoteser om varför detta uppträder just nu. 

En kort tid efter Listening Post kommer samtalsledarna att sammanställa en kort skriftlig rapport. Denna sänds ut till deltagarna för kommentarer och korrigeringar. Rapporterna är anonymiserade och kommer att publiceras här på AGSLO:s websida. En av dem kommer också att sändas till Lionel Stapley för att ingå i det vidare projektet "Världen i början av 20XX".