Anmälan till AGSLOs grupprelationskonferens Identitet, Tillhörighet och Engagemang, den 17-20 maj 2017

Anmälan ska vara konferensadministratören tillhanda senast den 29/3 2017.

Platsantalet är begränsat. Anmälningar behandlas i den ordning de inkommer.

Konferensavgiften är 20 000 SEK plus moms (25 000 SEK inklusive moms). Faktura sänds ut så snart anmälan är mottagen.

Personuppgifter
Arbete och betalning


Information om och erfarenhet av konferenser
Kost och övrigt

captcha
Powered by BreezingForms