Så påverkar sociala medier ledare och organisationer

Ett AGSLO-semimarium med Jonas Mosskin

AGSLO arrangerar den 15/11 ett seminarium med Jonas Mosskin, psykolog, coach och organisationskonsult, kring sociala medier och deras inverkan på våra organisationer.

Nätet och sociala medier omformar och utmanar dagens ledare och organisationer. Samtidens gränslösa mediesamhälle väcker såväl nyfikenhet som ångest hos individer och organisationer. För dagens ledare gäller det att balansera mellan ansvar, kontroll och tillit till medarbetarna. Det är inte lätt. Upplösta gränser på nätet och ändrade vanor på sociala medier väcker ofta osäkerhet och ledningens svar blir ofta än fler rigida policys. Hur kan man som chef och ledare förstå, navigera och leda i ett förändrat landskap där medarbetarna blir alltmer självständiga i förhållande till den egna organisationen? Hur kan man ta ta tillvara de resurser, engagemang och möjligheter som sociala medier kan erbjuda för organisationen?

I föreläsningen kommer Jonas Mosskin att ge ett psykologiskt perspektiv på ledarskap i de sociala mediernas epok.

Docent Magnus Larsson, Copenhagen Business School, kommer att vara moderator och samtalspartner.

Plats: Ivar LO , Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Tid : Fredag 15 november 2013 kl. 13-16
Pris: 600:- + moms. (750:- inkl. moms). Kaffe ingår i priset. Inbetalas till pg 16 19 89-9 eller bankgiro 5078-1236
Anmälan: mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Ange namn, adress, mailadress, och om du vill ha faktura på beloppet.

Jonas Mosskin är leg. psykolog, coach och organisationskonsult. Han är frilansskribent och föreläser ofta om sociala medier. Jonas är även stiftelseråd i AGSLO och bloggar om psykologi på www.mosskin.se och på twitter: @jonasmosskin

jonas mosskin skalad

Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv - 2016 Färöarna

Kurs inom specialistubildningen för psykologer, anordnad av AGSLO

Kursinnehåll

Kursen fokuserar det sk system-psykodynamiska perspektivet på grupper, organisationer och andra sociala system. Detta perspektiv innebär en kombination av generell systemteori och psykoanalytisk teori, och syftar till en ökad förståelse av skeenden och processer av både rationell och irrationall natur i sociala system.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som kurs i specialistutbildningen inom följande områden:

  • Arbets- och organisationspsykologi, inriktning ledarskapets psykologi, organisationspsykologi och personalpsykologi
  • Pedagogisk psykologi, inriktning personal/organisation

Kursen omfattar två delar, självständigt litteraturarbete samt erfarenhetsbaserat lärande i en grupprelationskonferens.

Workshop om ledarskap med Simon Western

AGSLO anordnar den 26/4 en workshop för chefer, ledare, coacher och konsulter på temat "New Leadership for the Networked Society" med Simon Western, coach, konsult och adjungerad professor vid University College Dublin. Workshopen ger en möjlighet att lära om och reflektera över möjligheter och utmaningar för ledarskap i nätverkssamhället.

OBS! Nu med nedsatt pris för studerande: kr 500:--

Anmälningsblankett hittar du här.

AGSLO arrangerar:
Seminarium med Renate Bugge 20/10 på Nordic Sea Hotel i Stockholm

Terrorangrep i Norge 22.7.2011. Erfaringer og refleksjon ut i fra et organisasjonsperspektiv.

Den norska psykologen Renate Bugge har en omfattande erfarenhet av krishantering genom sitt arbete efter flera av de stora tragedier som drabbat landet.

Grupper och organisationer i ett system-psykodynamiskt perspektiv

Kurs inom specialistubildningen för psykologer, anordnad av AGSLO

Kursinnehåll

Kursen fokuserar det sk system-psykodynamiska perspektivet på grupper, organisationer och andra sociala system. Detta perspektiv innebär en kombination av generell systemteori och psykoanalytisk teori, och syftar till en ökad förståelse av skeenden och processer av både rationell och irrationall natur i sociala system.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som kurs i specialistutbildningen inom följande områden:

  • Arbets- och organisationspsykologi, inriktning ledarskapets psykologi, organisationspsykologi och personalpsykologi
  • Pedagogisk psykologi, inriktning personal/organisation

Kursen omfattar två delar, självständigt litteraturarbete samt erfarenhetsbaserat lärande i en grupprelationskonferens.

September 2012: Ledarskap som färskvara

Seminarieledare: Magnus Larsson, docent, lektor vid Copenhagen Business School, Danmark

Vi ser i dag en allt större efterfrågan på ledarutveckling och ledarskapskurser, på recept och lösningar för hur man ska vara effektiv och hantera olika typer av medarbetare och inte minst sin egen livssituation. Denna efterfrågan kan förstås som en konsekvens av att ledarroller i dag är allt mer öppna och oklara. Ledarskapet tenderar att bli allt mer personligt och och beroende av individens tolkning av sin omgivning, uppgift och sina resurser. Ledaren blir därmed också allt mer exponerad. På seminariet sätts dessa fenomen in i en system-psykodynamisk referensram samt diskuteras mot bakgrund av aktuell forskning inom ledarskapsfältet, och konsekvenser och handlingsvägar skisseras.

ml

Tid: Fredagen 14/9 kl. 13.00-16.15
Plats: Saturnus Konferens, rum Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm. (T-bana Slussen).
Anmälan till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Deltagaravgift: 700:- (inkl.moms 25% ) Kaffe ingår.
Avgiften betalas till på postgiro 161989-9 eller bankgiro 5078-1236.
Vänligen ange om faktura önskas!
Sista anmälningsdag: 7/9.

Hjärtligt välkomna!

Rollanalys - professionellt rolltagande i uppgiftsinriktad organisation

AGSLO inbjuder till introducerande workshop den 28/11 i Stockholm

För dig som är ung vuxen 18-25 år!

Välkommen till en spännande och intressant kväll den 6/11 på temat ”Ung Vuxen idag”!!

AGSLOs seminarier i Stockholm vårterminen 2010


19 februari: Finns Gud i våra organisationer?

I hela västvärlden tilltar sekulariseringen samtidigt som andligheten ökar. De institutioner som haft som uppgift att bevara och beskydda andlighet i denna del av världen dvs. främst kyrkor, har försvagats. I andra delar av världen talar man om ”desekularisering” - där har andlighetens institutioner som moskéer, tempel etc. snarast förstärkts.

Den nya andligheten i Sverige tycks vara avpersonifierad och blir en andlighet utan ansikte. Man talar mer om flöden, strömmar, vågor, energier, krafter och ödet än om en gud, gudason eller profet.

Men finns det i det svenska samhället andra institutioner som nu blir bärare av den tilltagande andligheten? Och vilken uppgift får då kyrkorna? Eller är andligheten bara en privatsak i den allmänna individualismens och institutionsskepsisens tidevarv dvs., att Gud bara är intresserad av delarna och inte av helheten?

Kyrkor och andra samhällets organisationer befinner sig mycket påtagligt i ett ´state of transition´. Hur hanterar vi den uppkomna abrahamitiska ångesten?

Seminarieledare: Hasse Kjellgren, Ansvarig för Frälsningsarméns verksamhet på Söderkåren, tidigare Europaansvarig för Frälsningsarmén

Samtalspartner: Mats Hamreby verksam vid Kompetenscentrum för psykoterapi inom Centrum för psykiatriforskning samt som privatpraktiserande psykoanalytiker.

 

19 mars: Att skapa personalstöd baserat på Tavistocktraditionen – en framgångshistoria.

(OBS! Ändrat datum)

I detta seminarium beskriver Louise hur hon byggde upp en organisation för personalstöd som utformades med erfarenheter och begrepp från grupprelationskonferenser som grund.

Under diskussionen ges seminariedeltagarna tillfälle att bidra med exempel på vad de presenterade perspektiven och arbetsformerna skulle kunna innebära i deras eget arbete.

Seminarieledare: Louise Edberg, leg.psykolog, organisationskonsult och tidigare VD i företaget Visavi.

Reflekterande diskussionspartner: Hadi Rahimi Danesh, beteendevetare, Leg.psykoterapeut och organisationskonsult.

Lokal: Kompetenscenter Stockholm, Vasagatan 8-10, Stockholm
Kostnad: 500:- inkl. moms per seminarietillfälle.
Anmälan: Via formulär här.
OBS: Anmälan registreras först när betalning inkommit till AGSLO´s plusgiro 161989-9 eller bankgiro 5078-1236.
Tid: kl 13.30-16.00, (lokalen öppen från 13.15). Kaffe serveras ca 14.30
Frågor: besvaras av Mariola Gummesson 070-605 68 77.