AGSLOs höstkonferens 2011

 

Varför blir inget gjort…?

På din arbetsplats enas ni om hur ett jobb ska gå till. Ni bestämmer vem som ska göra vad och när det ska vara klart...
Ni möts för att stämma av och avrapportera, som ni kommit överens om. Inte mycket har blivit gjort. Gruppen kommer med olika förklaringar till att uppgifter inte blivit gjorda, tiden räcker inte till och den ursprungliga överenskommelsen kritiseras. Man kan undra vad som har hänt.

Ledare vet att grupper fungerar väldigt olika. Men vad vet ledare om att problem i arbetet ofta beror på hur gruppen fungerar – eller inte fungerar? Ofta är det svårt att se sin egen roll i det som händer.

På AGSLOs grupprelationskonferens kan du lära dig om din egen roll i en organisation och vad som pågår där.

AGSLO arrangerar konferensen Uppgift, Roll & Omvärld  där du kan medverka i grupper med olika sammansättning. Du kan få se hur föreställningar och hinder byggs upp men också hur ett förtroendefullt samarbete skapas och hur detta påverkar gruppers och organisationers arbete och resultat. Du får experimentera och pröva att ta de roller du vill och kan.

Du kan också få djupare kunskap om processer som hör samman med ledarrollen i arbetsliv och samhälle. Kunskap som du har nytta av i ditt arbete och i alla sammanhang där människor samverkar.


KONFERENSLEDNINGEN BESTÅR AV
Konferensledare: Bengt Guvå, pol.mag. organisationskonsult, VD Propens Organisationskonsulter AB, Södertälje.
Biträdande konferensledare: Peter Hugo, psykoanalytiker, medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen (IPA). Privat praktik, Stockholm.
Konferensadministratör: Maria Edlund, leg. psykoterapeut, VD Krica Behandling och utbildning, Stockholm.
Kontaktuppgifter: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tid: 24-26 november 2011 + uppföljning en heldag 6 februari 2012.
Plats: Nürnberghuset, Stockholm